Naziv
Praktikum i izvođenje nastave II
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
4
Šifra
124459
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Terenske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Osposobiti studente za samostalno osmišljavanje, pripremu i izvođenje nastave iz svih nastavnih sadržaja u okviru srednjoškolskoga nastavnoga predmeta Likovna umjetnost (gimnazijski program), kao i iz srodnih predmeta u umjetničkim i strukovnim srednjim školama. Studenti će se unutar kolegija upoznati s pripremanjem i izvođenjem nastavnoga sata, oblikovanjem pisane pripreme, osmišljavanjem strukture sata i metodičkih vježbi, kvalitetnim i kreativnim načinima predstavljanja nastavnoga sadržaja. Na seminarima studenti izvode ogledne nastavne sate iz zadane nastavne jedinice, a nakon njihove analize i ispravaka izvode ih na nastavi u srednjim školama.

Sadržaj
 1. Uvodno predavanje; podjela studenata po mentorima; podjela tema za održavanje praktične nastave u srednjim školama.
 2. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 3. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 4. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 5. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 6. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 7. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 8. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 9. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 10. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 11. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 12. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 13. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 14. Priprema nastavnoga sata (određivanje nastavne teme, konzultacije s nastavnikom, odnosno izvođačem kolegija, prikupljane potrebne literature, osmišljavanje nastavnoga materijala i metodičkih vježbi, izrada pisane pripreme i računalne prezentacije); ogledni nastavni sat studenata u okviru seminara na Fakultetu uz popratnu diskusiju; izvođenje sata u srednjoj školi.
 15. Zaključno predavanje; predaja i analiza materijala vezanih uz izvedene nastavne jedinice u školi (prezentacija, pisanih priprema i radnih materijala).

Ishodi učenja
 1. izvoditi nastavu iz srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost unutra nastavne prakse u srednjim školama
 2. primijeniti različite oblike i metode rada u nastavi likovne umjetnosti, usklađene sa suvremenim pristupima i zahtjevima nastavnih procesa
 3. koristiti suvremena nastavna sredstva i pomagala za potrebe tehnički i metodički kvalitetne prezentacije nastavnih sadržaja iz likovne umjetnosti
 4. osmisliti nastavni materijal potreban za samostalno izvođenje nastave iz likovne umjetnosti
 5. napisati dobro strukturiranu pisanu pripremu i slijed nastavnoga sata
 6. osmisliti edukativne radionice namijenjene srednjoškolskom uzrastu u muzejskim i galerijskim prostorima
Metode podučavanja
Frontalna nastava, radionička nastava, diskusija, rad u paru, samostalan rad, rad s mentorom.
Metode ocjenjivanja
Ocjenu čini ogledni nastavni sati izveden na seminaru, nastavni sati izvedeni u srednjim školama te predani materijali vezani uz obrađene nastavne jedinice (prezentacija, pisana priprema i radni materijal).

Obavezna literatura
 1. Nastavni plan i program za gimnazije, Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, Zagreb, 1994.
 2. Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2020./2021. Likovna umjetnost, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb, 2020.
 3. Gordana Košćec Bousfield, Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Likovna umjetnost 1 - udžbenik likovne umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u prvom razredu srednje škole, Školska knjiga, Zagreb, 2019.
 4. Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović, Likovna umjetnost 2 - udžbenik likovne umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu srednjih škola, Školska knjiga, Zagreb, 2020.
 5. Jasna Salamon, Mirjana Vučković, Vesna Mišljenović, Likovna umjetnost 3 - udžbenik likovne umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu srednjih škola, Školska knjiga, Zagreb, 2020.
 6. Jasna Salamon, Vesna Mišljenović, Mirjana Vučković, Likovna umjetnost 4 - udžbenik likovne umjetnosti s dodatnim digitalnim sadržajima u četvrtom razredu srednje škole, Školska knjiga, Zagreb, 2020.
 7. Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Čus, Umjetnost i čovjek. Udžbenik iz likovne umjetnosti za prvi razred gimnazije, Zagreb, Alfa d.d., 2019.
 8. Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Čus, Čovjek i prostor. Udžbenik iz likovne umjetnosti za drugi razred gimnazije, Zagreb, Alfa d.d., 2019.
 9. Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Čus, Umjetnost i tumačenje svijeta. Udžbenik iz likovne umjetnosti za treći razred gimnazije, Zagreb, Alfa d.d., 2020.
 10. Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Čus, Adriana Divković Mrše, Umjetnost, moć i stvaralaštvo. Udžbenik iz likovne umjetnosti za četvrti razred gimnazije, Zagreb, Alfa d.d., 2021.
Dopunska literatura
 1. Jadranka Damjanov, Umjetnost Avantura – bilježnica. Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1998.
 2. Jadranka Damjanov, Vizualni jezik i likovna umjetnost. Zagreb: Školska knjiga, 1991.
 3. IInteraktivna internet stranica s metodičkim vježbama – http://195.29.243.219/avangarda-msp/

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij