Naziv
Redaktura i procjena strojnih prijevoda
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
4
Šifra
184924
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da studenti ovladaju vještinama redakture i evaluacije strojnih prijevoda. Na kraju kolegija studenti će moći: samostalno redigirati strojne prijevode različitih vrsta tekstova iz različitih područja, u skladu sa smjernicama i uputama; pripremiti izvorni tekst za strojno prevođenje; procijeniti kvalitetu (strojnoga) prijevoda; kritički ocijeniti prijevodni proces u koji je integrirano strojno prevođenje; surađivati s drugim prevoditeljima, terminolozima i stručnjacima za pojedina područja; kritički procijeniti utjecaj SP-a na teoriju i praksu prevođenja.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij; ciljevi i očekivanja. Kratak pregled razvoja strojnog prevođenja.
 2. Usporedba strojnih prijevoda dobivenih različitim sustavima; razlike u kvaliteti i vrsti pogrešaka; razlike s obzirom na vrste tekstova i područja; studentska očekivanja i stavovi prema SP-u.
 3. Usporedba strojnih i konvencionalnih (ljudskih) prijevoda; razlike u vrstama pogrešaka koje se mogu očekivati; razlike s obzirom na vrste tekstova i područja.
 4. Smjernice za redakturu SP-a; razine redakture SP-a. Pojam kvalitete prijevoda.
 5. Redaktura SP-a s izvornikom i bez izvornika.
 6. Redaktura SP-a u različitim uvjetima i u različite svrhe.
 7. Služenje SP-om u prevođenju na strani jezik.
 8. Priprema izvornih tekstova za strojno prevođenje i utjecaj pripreme na kvalitetu strojnih prijevoda.
 9. Metode ljudske ocjene kvalitete SP-a. Klasifikacije pogrešaka.
 10. Metode automatske ocjena kvalitete SP-a.
 11. Redaktura SP-a u alatima za strojno potpomognuto prevođenje; upravljanje terminologijom u prijevodnim procesima koji uključuju SP.
 12. Kompetencije i kvalifikacije potrebne redaktorima SP-a. Razlike između prevođenja i redakture SP-a.
 13. Utjecaj razvoja prijevodnih tehnologija na praksu i teoriju prevođenja.
 14. Etička pitanja u razvoju prijevodnih tehnologija.
 15. Najnoviji trendovi u razvoju prijevodnih tehnologija.

Ishodi učenja
 1. ocijeniti kvalitetu strojnoga prijevoda
 2. pripremiti izvorni tekst za strojno prevođenje
 3. samostalno redigirati strojne prijevode različitih vrsta tekstova iz različitih područja, u skladu sa smjernicama i uputama
 4. kritički ocijeniti prijevodni proces u koji je integrirano strojno prevođenje
 5. kritički procijeniti utjecaj SP-a na teoriju i praksu prevođenja
Metode podučavanja
Rad u seminaru sastoji se od praktičnih zadataka povezanih s redakturom i vrednovanjem strojnih prijevoda te od čitanja literature i rasprava o pojedinim temama. Dio nastavnih aktivnosti odvija se preko sustava za e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Na kraju kolegija studenti pišu seminarski rad u kojem sami odabiru tekst/tekstove koji će strojno prevesti te ocijeniti njegovu kvalitetu različitim metodama i redigirati ga do kvalitete prikladne za objavljivanje. Seminarski rad sadrži opis postupka i relevantne komentare.

Obavezna literatura
 1. O’Brien, S. 2017. „Machine Translation and Cognition“. U: Schwieter, J.W. i Ferreira (ur.), A. Translation and Cognition. Hoboken: Wiley Blackwell
 2. Andy Way. 2018. Quality Expectations of Machine Translation. In S. Castilho, J. Moorkens, F. Gaspari and S. Doherty (eds) Translation Quality Assessment: From Principles to Practice, Springer.
 3. O’Brien, S. i Simard, M. (ur.) 2014. Machine Tranaslation Special Issue: Post-Editing 28(3-4).
 4. Massardo, I; van der Meer, J; O’Brien, S; Hollowood, F; Aranberri, N; Drescher, K. 2016. TAUS MT Post-editing guidelines. Amsterdam: TAUS.
Dopunska literatura
 1. ISO 18587:2017 „Translation services — Post-editing of Machine Translation Output – Requirements“.
 2. O’Brien, S. i sur. (ur.) 2014. Post-Editing of Machine Translation: Processes and Applications. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. O’Brien, S., Simard, M. i Specia, L. 20
 3. Pym, A. 2013. „Translation Skill-Sets in a Machine-Translation Age“. Meta 58(3):487–503.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij