Naziv
Švedski jezik i društvo II
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS
3
Šifra
132055
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Daljnje razvijanje kompetencije u razumijevanju te pismenom i usmenom izražavanju na švedskom jeziku u skladu s normama različitih žanrova, s naglaskom na akademskom pisanju, znanstvenim i stručnim tekstovima.
Izoštravanje sposobnosti pronalaženja i kritičkog čitanja stručnih i relevantnih novinskih članaka te TV i filmskih materijala društvene tematike, o fenomenima u švedskom društvu te uspoređivanja tih fenomena s okolnostima u Hrvatskoj i/ili EU.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, predstavljanje silabusa, literature, zadataka za samostalni rad. Uvodni pisani zadatak. Rasprava: Što je "tipično švedsko"?
 2. Švedska TV - vijesti proteklog tjedna (Veckan som gått - nyheter) Rasprava na temelju pročitanog ulomka iz knjige Är svensken människa" Rasprava o temama za rad u kolegiju.
 3. Švedska TV - vijesti proteklog tjedna (Veckan som gått - nyheter) Rasprava na temelju pročitanog ulomka iz knjige Är svensken människa" Definitivan izbor tema za rad u kolegiju. Rasprava: usporedba tijeka i mjera u vezi s pandemijom Corone u Švedskoj i Hrvatskoj.
 4. Švedska TV - vijesti proteklog tjedna (Veckan som gått - nyheter) Rasprava na temelju pročitanog ulomka iz knjige Är svensken människa" Vježbe retorike
 5. Švedska TV - vijesti proteklog tjedna (Veckan som gått - nyheter) Rasprava na temelju pročitanog ulomka iz knjige Är svensken människa" Analiza prema retoričkim kriterijima Vježbe izgovora - prozodija Ispravak i komentar pisanog zadatka
 6. Švedska TV - vijesti proteklog tjedna (Veckan som gått - nyheter) Rasprava na temelju pročitanog ulomka iz knjige Är svensken människa" Studentska rasprava na temu "Budućnost". Vježbe izgovora
 7. Švedska TV - vijesti proteklog tjedna (Veckan som gått - nyheter) Rasprava na temelju pročitanog ulomka iz knjige Är svensken människa" Usmena izlaganja
 8. Švedska TV - vijesti proteklog tjedna (Veckan som gått - nyheter) Rasprava na temelju pročitanog ulomka iz knjige Är svensken människa" Usmena izlaganja Skupni komentar na predane pisane zadatke
 9. Švedska TV - vijesti proteklog tjedna (Veckan som gått - nyheter) Rasprava na temelju pročitanog ulomka iz knjige Är svensken människa" Usmena izlaganja Predstavljanje ispita koji se piše kod kuće
 10. Švedska TV - vijesti proteklog tjedna (Veckan som gått - nyheter) Usmena izlaganja Vježbe izgovora
 11. Švedska TV - vijesti proteklog tjedna (Veckan som gått - nyheter) Upute za davanje povratnih informacija Dodjela partnera za vježbu davanja povratnih informacija
 12. Švedska TV - vijesti proteklog tjedna (Veckan som gått - nyheter) Rasprava o studentskim tekstovima na temelju dobivenih povratnih informacija Vježbe izgovora.
 13. Švedska TV - vijesti proteklog tjedna (Veckan som gått - nyheter) Rasprave o temama koje su studenti izabrali
 14. Švedska TV - vijesti proteklog tjedna (Veckan som gått - nyheter) Rasprave o temama koje su studenti izabrali Lirika hip-hopa
 15. Švedska TV - vijesti proteklog tjedna (Veckan som gått - nyheter) Rasprave o temama koje su studenti izabrali Pitanja /razgovor o ispitu koji se odvija od kuće

Ishodi učenja
 1. Studenti će ostvariti usmenu i pisanu komunikaciju na švedskom standardnom jeziku na visokoj razini;
 2. razumjeti, protumačiti te kritički procijeniti složene opće i stručne skandinavističke tekstove na švedskom jeziku s obzirom na formu, stil i sadržaj;
 3. samostalno napisati stilski i jezično adekvatan tekst na zadanu temu na švedskom jeziku;
 4. vrednovati te se učinkovito služiti različitim tiskanim i elektroničkim resursima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima);
 5. vrednovati te se učinkovito služiti različitim tiskanim i elektroničkim rječnicima i terminološkim bazama;
Metode podučavanja
Seminari, vježbe, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano ocjenjivanje pismenih i usmenih izlaganja, pismeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Henrik Berggren & Lars Trägårdh (2009). Är svensken människa?: gemenskap och oberoende i det moderna Sverige. Stockholm: Norstedts. 2. švedski dnevni tisak i časopisi
 2. Tijekom semestra na popis se dodaje druga obavezna literatura, koju zajednički izabiru studenti i nastavnica.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij