Naziv
Teorija i metodologija književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
2
Šifra
184215
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s temeljnim značajkama književne teorije i metodologije proučavanja književnosti s naglaskom na povijesnu perspektivu u evropskom i francuskom kontekstu
Sadržaj
 1. 1. Uvodne napomene: koncepti književnosti, teorije, kritike i metodologije u zapadnoj tradiciji
 2. 2. Jean-Luc Nancy: književnost / filozofija / istina.
 3. 3. Retorika: od preskriptivnosti do deskriptivnosti
 4. 4. Aristotel, Poetika
 5. 5. Ciceron i srednjovjekovne poetike
 6. 6. Klasična poetika i promjena episteme XVIII.-XIX. stoljeće
 7. 7. XIX. stoljeće: povijest književnosti / književna kritika
 8. 8. Lingvistika i retorika (Gérard Genette)
 9. 9. Književna kritika: forma / sadržaj
 10. 10. Forma i struktura: lingvistički obrat početkom XIX. stoljeća
 11. 11. Lingvistički obrat II: "il n'y a pas de hors-texte”
 12. 12. Smisao i značenje
 13. 13. Od autora do autorske instance
 14. 14. Od teksta do njegove aktualizacije
 15. 15. Zaključak: književna teorija i kritika između znanosti i fikcije

Ishodi učenja
 1. 1. ovladati teorijskim i praktičnim specifičnostima konceptualnog aparata teorije i metodologije proučavanja književnosti
 2. 2. uočiti obilježja i preobrazbe pojmova i pristupa u povijesnoj perspektivi
 3. 3. prepoznati različite funkcionalne stilove pristupanja književnom tekstu i primijeniti njihova obilježja u okviru šireg studijskog programa preddiplomskog studija francuskog jezika i književnosti
 4. 4. primijeniti stečena znanja i vještine na druge tekstove predviđene programom
Metode podučavanja
pristup utemeljen na sadržaju, podučavanje sadržaja (lexical syllabus), uvježbavanje učenja strategija, receptivne i produktivne suvremene metode
Metode ocjenjivanja
seminarski rad, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Poétique / Aristote ; introduction, traduction nouvelle et annotation de Michel Magnien.
 2. La parole muette : essai sur les contradictions de la littérature / Jacques Ranciere. (komada 1)
 3. Dictionnaire de poétique et de rhétorique / Henri Morier.
 4. Art poétique / Nicolas Boileau
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar