Naziv
Ustroj umjetnih jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
64218
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Osposobiti studente za formalne pristupe i metodologiju za proučavanje prirodnih jezika. U fokusu su formalne gramatike i formalni jezici iz hijerarhije Chomskog. Također se daje kritički pogled na druge formalne pristupe poput ovisnosne gramatike. Praktični dio rada usmjeren je na izradu lokalnih gramatika s pomoću konačnih automata koje se izvode na konkretnom korpusu hrvatskoga jezika.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Definirati temeljne pojmove formalnih gramatika.
 2. Prezentirati problem složenosti jezika prema tipovima formalnih gramatika unutar hijerarhije Chomskog.
 3. Opisati problem ovisnosti na daljinu te formalizirati ovaj jezični fenomen beskontekstnim pravilima.
 4. Skicirati shemu konačnog automata za prepoznavanje postava prirodnoga jezika.
 5. Baratati osnovnim modulima računalnoligvističkog alata i samostalno riješiti konkretan problem uporabom formalne gramatike.
 6. Opisati razliku između prirodnog i umjetnog jezika te ovladati konceptom metajezika.
 7. Ilustrirati prednosti i nedostatke formalizacije prirodnog jezika na konkretnom korpusu.
 8. Opisati razliku između jezičnih formalizama prikladnih za opis jezika koji se zasnivaju na konstituentskoj strukturi i onih koji se oslanjaju na formalizam ovisnosnih gramatika.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Bulcsú László (1990), Neka pitanja strojnoga razumijevanja prirodnoga jezika, Informacijske znanosti i znanje, Zavod za informacijske studije, Zagreb (ur. Tkalac, Tuđman)
 2. Dovedan, Zdravko (2003), Formalni jezici. Sintaksna analiza, Zavod za informacijske studije, Zagreb
 3. Božidar Tepeš (2001), Računarska lingvistika, Zavod za informacijske studije, Zagreb
 4. Emmanuel Roche, Yves Schabes (ur.) (1997), Finite State Devices for Natural Language Processing, MIT Press, Cambridge, Massachusetts
 5. Jurafski Daniel, James H. Martin (2000), An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition, Prentice Hall, drugo izdanje, poglavlja 1, 2, 3 i 12
 6. Mitkov, Ruslan (ur.) (2003), The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford University Press
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 21. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 27. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar