Naziv
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavistiku
ECTS
10
Šifra
124515
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
lingvistički smjer: Utvrditi da je student stekao znanja i vještine potrebne za provođenje manjeg lingvističkog istraživanja i za uspješno predstavljanje rezultata znanstvenoistraživačkog rada na švedskom jeziku, u pisanom radu i usmeno

prevoditeljski smjer: Utvrditi da je student stekao znanja i vještine nužne za izradu kvalitetnih prijevoda (sa švedskog i na švedski) tekstova različitih vrsta te da je sposoban argumentirano obrazlagati pojedina svoja prijevodna rješenja.
Sadržaj
 1. Lingvistički smjer:
 2. Odabir i čitanje stručne literature potrebne za izradu diplomskoga rada
 3. Provođenje lingvističkog istraživanja
 4. Izrada pismenog rada na odabranu lingvističku temu te usmena prezentacija rada i obrana pred ispitnim povjerenstvom
 5. Prevoditeljski smjer (naglasak na prevođenju):
 6. Prijevod tekstova različitih vrsta i jezičnih registara sa švedskog na hrvatski jezik (ca 21 kartica) te sa švedskog na hrvatski jezik (ca 21 kartica)
 7. Odabir i čitanje literature povezane s prijevodnim problemom odabranim za problemski dio diplomskoga rada
 8. Rasprava o jednom prijevodnom problemu, opis mogućih načina rješavanja i implikacija pojedinih rješenja
 9. Usmena prezentacija rada i obrana pred ispitnim povjerenstvom
 10. Prevoditeljski smjer (istraživanje):
 11. Odabir i čitanje stručne literature potrebne za izradu diplomskoga rada
 12. Provođenje traduktološkog istraživanja
 13. Izrada pismenog rada na odabranu traduktološku temu
 14. Prijevod tekstova različitih vrsta i jezičnih registara sa švedskog na hrvatski jezik (ca 10 kartica) te sa švedskog na hrvatski jezik (ca 10 kartica)
 15. Usmena prezentacija rada i obrana pred ispitnim povjerenstvom

Ishodi učenja
 1. Lingvistički smjer: iz perspektive raznih lingvističkih disciplina analizirati pojedine jezične i komunikacijske fenomene;
 2. Lingvistički smjer: samostalno prikupiti i kritički procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje u problemskim područjima struke
 3. Lingvistički smjer: razumjeti, protumačiti te kritički procijeniti složene opće i stručne skandinavističke tekstove na švedskom jeziku s obzirom na formu, stil i sadržaj Lingvistički smjer: komunikacijski učinkovito pismeno i usmeno prezentirati rezultate vlastitog stručnog rada, na švedskom i na hrvatskom jeziku;
 4. Lingvistički smjer: procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja;
 5. Prevoditeljski smjer: samostalno prevoditi različite vrste složenih općih i stručnih tekstova sa švedskog na hrvatski jezik te opće i stručne tekstove srednje razine kompleksnosti u pojedinim tematskim područjima s hrvatskog na švedski jezik;
 6. Prevoditeljski smjer: uočiti prijevodne probleme i kritički razmotriti potencijalna rješenja proizašla iz primjene različitih prijevodnih strategija i postupaka; Prevoditeljski smjer: obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja
 7. Prevoditeljski smjer: samostalno prikupiti i kritički procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje u problemskim područjima struke
 8. Prevoditeljski smjer (istraživački): iz perspektive znanosti o prevođenju analizirati pojedine prijevodne i prevoditeljske fenomene;
 9. Prevoditeljski smjer: komunikacijski učinkovito pismeno usmeno prezentirati rezultate vlastitog stručnog rada, na švedskom i na hrvatskom jeziku;
 10. Prevoditeljski smjer: procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja;
Metode podučavanja
individualne konzultacije
Metode ocjenjivanja
zajednička numerička ocjena ispitnog povjerenstva za pisani rad i usmenu prezentaciju i obranu

Obavezna literatura
 1. odabire se s obzirom na temu diplomskoga rada
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij