Akademski stupanj
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Konzultacije
četvrtkom 13.15-14.00 i po dogovoru
Soba
B006
Telefon
+385 1 409 2049
E-mail
sprofeta@ffzg.unizg.hr; mobilnost-sved@ffzg.hr

Rođena u Zagrebu 1986. gdje je završila osnovnu školu i XVI. gimnaziju. Studij komparativne književnosti upisala je 2004., da bi ga godinu dana kasnije zamijenila za Švedski jezik i kulturu te fonetiku. Zimski semestar akad. god. 2011./2012. provela je na studentskoj razmjeni na Sveučilištu u Oslu, diplomirala nakon povratka godine 2012. Radi kao književni prevoditelj od 2011., od jeseni 2012. vanjski je suradnik - lektor na Katedri za skandinavistiku. Od 2014. do 2016. radi kao nastavnik švedskog jezika u školama stranih jezika. Zaposlena na nastavničkom mjestu lektora za švedski jezik od 2015., izabrana u zvanje višeg lektora 2021. Usavršavala se na ljetnim školama u Švedskoj u Uppsali i na Tjörnu. Izvodi jezične kolegije na preddiplomskom studiju i izborni kolegij iz književnog prevođenja na diplomskom.Razdoblje Naziv Uloga

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Društvo hrvatskih književnih prevodilaca (DHKP) (redovni član)
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (redovni član)