Naziv
smjer Srednjovjekovna
Puni naziv
Arheologija, smjer Srednjovjekovna
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova tijekom 3. i 4. semestra (17131)