Suvremena američka etnička književnost

Naziv
Suvremena američka etnička književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
170888
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente sa suvremenom produkcijom koja se bavi tematikom raznih etničkih skupina u SAD-u ili je produciraju autori etničkoga porijekla. Istodobno se studentima prezentiraju različiti modaliteti čitanja i analize te kulturne produkcije (književnost, filmovi, izvedbene umjetnosti). Studente se upućuje na interdisciplirane modele analize tekstova koji upućuju na različite modalitete pripadnosti, nacionalnih i kolektivnih identiteta, globalizacije i internacionalizacije.
Sadržaj
 1. Uvodno predavnje. Etnički studiji, interdisciplinarnost, ključni teorijski pojmovi ("rasne formacije", etnicitet, nacija, državljanstvo, "rasa"). Upoznavanje sa sadržajem kolegija.
 2. Afro-Amerikanci kao "rasna formacija". Spike Leejev film: "Do the Right Thing" (1989). Analiza i rasprava.
 3. Afro-Amerikanci kao "rasna formacija": Ta Nehisi Coates: Between the World and Me (2015). Afroamerički memoari i protestna knijževnost. Analiza i rasprava.
 4. Amerindijanci i postmodernizam. Film Chrisa Eyrea: Smoke Signals (1998). Analiza i rasprava.
 5. Chicano Amerikanci kao sub-nacija. Film Johna Saylesa: Lone Star (1996). Analiza i rasprava.
 6. Latino dijaspora. Junot Diaz: izbor iz novela. Analiza i rasprava.
 7. 1. kolokvij. Kontinuirana evaluacija.
 8. Azijski Amerikanci kao "vječiti Drugi". Jhumpa Lahiri: izbor iz novela. Analiza i rasprava.
 9. Azijski Amerikanci kao "vječiti Drugi". Gish Jen: Mona Lisa in the Promised Land (roman). Analiza i rasprava.
 10. Arapski Amerikanci nakon 11. rujna. Mohja Kahf: Girl in the Tangerine Scarf (roman). Analiza i rasprava.
 11. Nova afrička dijaspora. Chimamanda Ngozi Adichie: Americanah (roman). Analiza i rasprava.
 12. 2. kolokvij. Kontinuirana evaluacija. Evaluacija kolegija.

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje jednoga aspekta suvremene američke književnosti i kulture.
 2. identificiranje tekstova, problema i tema relevantnih za suvremenu američku teničku produkciju.
 3. Razvijanje analitičkih i interpretativnih vještina u pristupu kulturološkim fenomenima.
 4. Sintetiziranje spoznaja iz različitih područja humanističkih i društvenih znanosti u pristupu ovome korpusu.
Metode podučavanja
Predavanje. Seminarski tip rada i participacija studenata. Korištenje dopunskih vizualnih i tekstualnih materijala.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija (1. i 2 .kolokvij). Ocjenjivanje redovitoga pohađanja nastave, sudjelovanja na nastavi, pripreme nastavnih materijala. pismenih i usmenih zadaća u kolegiju (seminarski rad, usmeno izlaganje na zadanu temu, pisane zadaće). Zbirna ocjena temelji se na ukupnome zbroju zadanih elemenata.

Obavezna literatura
 1. Appiah, Anthony. The Ethics of Identity. New Haven: Princeton UP, 2007. (selection)
 2. Burgett, Bruce, and Glenn Hendler, eds. Keywords for American Cultural Studies. New York and London: NYUP, 2007. (selection)
 3. Omi, Michael, and Howard Winant. Racial Formations in the United States: From the 1960s to the 1990s. 2nd ed. London and New York: Routledge, 1994. 53-76.
 4. Sollors, Werner. Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture. New York and Oxford: Oxford UP, 1986. 20-39. (selection)
 5. David Theo Goldberg: Racist Culture: Philosophy and the Politics of Meaning. Malden: Blackwell, 1993. (selection)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij