Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
pon. 16-17
Soba
B-012
Telefon
6120055
E-mail
basici@ffzg.hr

Ivana Bašić rođena je 11. lipnja 1975. godine u Koprivnici. Nakon završene srednje škole u Križevcima upisala je studij Engleskog jezika i književnosti i Kroatistike na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je1999. godine i stekla zvanje profesora engleskog i hrvatskog jezika i književnosti.
Od 2000. do 2004. godine radila je kao nastavnik engleskog jezika u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) u Zagrebu, a od 2002. do 2004. godine i kao predavač poslovnog engleskog jezika na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa.
2001. godine počela je raditi i kao vanjska suradnica lektorica na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta. U stalni je radni odnos primljena 2004. godine, nakon što je tri godine radila kao vanjski suradnik. Prvi je put izabrana u zvanje višeg lektora 2008. godine, a reizabrana u isto zvanje 2015. i 2020. godine.
Završila je doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 7. srpnja 2017. obranila doktorski rad naslova Glagoli izvješćivanja kao nositelji dokaznosti u znanstvenim radovima na engleskom i hrvatskom jeziku pod mentorstvom prof. dr. sc. Milene Žic Fuchs i stekla stupanj doktora znanosti.
Osim nastavnog, stručnog i znanstvenog rada na sveučilištu, bavi se brojnim stručnim aktivnostima u području anglističke struke i obrazovanja. Od 2007. do 2013. godine radila je kao ispitivač za Cambridge ESOL ispite u organizaciji British Councila (FCE, CAE, CPE, odnosno razina B1, B2 i C1 prema Zajedničkom Europskom referentnom okviru za jezike). Od 2012. do 2016. godine bila je članica peteročlane stručne skupine za izradu ispita za Engleski jezik na državnoj maturi. Surađivala je s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova na poslovima prijevoda kao i na poslovima provjere prevoditelja u natječaju za prevoditelje za potrebe hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.
Aktivno radi na promoviranju filološke struke i podizanju kvalitete sveučilišne jezične nastave. Inicirala je osnivanje strukovne udruge Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora, čija je predsjednica bila od 2018. do 2020. godine. U sklopu aktivnosti Društva sudjelovala je u organizaciji dvaju znanstveno-stručnih skupova, jednog okruglog stola i nekoliko javnih izlaganja.
Trenutno je predsjednica Zagrebačkog ogranka Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, u čijem radu aktivno sudjeluje, prvenstveno u organizaciji znanstvenih skupova i recenziji radova za objavu u zbornicima.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Logika i retorika anglofonog i hrvatskog antropocena Suradnik
2020 - 2020 "Otpor je uzaludan": antropocen u suvremenim tekstovima anglofonije Suradnik
2019 - 2019 Antropocen i tamna ekologija anglofonije Suradnik
2018 - 2018 Antropocen u anglofonim kulturama Suradnik

Ključni istraživački interes
  • analiza diskursa
  • znanstveni diskurs
  • znanost o prevođenju
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (predsjednica (2018.-2019.); članica upravnog odbora (0d 2019.))
  • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (voditeljica Zagrebačkog ogranka)
  • Veliko vijeće, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2021. Jezici i svjetovi (2021), Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (-, -)
  • 2020. Jezično i izvanjezično u međudjelovanju, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (međunarodni, znanstveni)
  • 2019. Prvi znanstveno-stručni skup HDSL-a: Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture, Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)