Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
SRI 13-14
Soba
B 319
Telefon
01/4092098
E-mail
icarovic@ffzg.unizg.hr

Ines Carović rođena je 19. travnja 1983. u Čakovcu. Osnovnu školu završila je u Maloj Subotici, a Opću gimnaziju u Čakovcu. Obranivši diplomski rad pod naslovom Homonimi u hrvatskome jeziku: najčešći parovi i nizovi, 2007. godine, završila je studij hrvatskoga jezika i književnosti te fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. je na poslijediplomskom znanstvenom studiju lingvistike (usmjerenje: fonetika). Temu doktorske disertacije je obranila 2013., a doktorsku disertaciju pod naslovom "Ultrazvučno istraživanje artikulacije i koartikulacije hrvatskoga vokalskog sustava" obranila je 2014. Od 2009. do 2013. radila je na projektu izrade Hrvatskog opisnog okvira referentne razine B1. Za svoj je rad primila nekoliko nagrada: Rektorovu nagradu, Nagradu Franjo Marković, Nagradu Najstudent Međimurja, Nagradu Zaklade Prof. Zlata Bartl, Nagradu HDPL-a za Najboljeg mladog istraživača, Nagradu za najbolju znanstevnu fotografiju HRZZ-a 2021., srebrnu medalju na 20. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2022 te Nagradu za izvrsnost u nastavnom radu Filozofskog fakulteta 2022. Od 2007. je radila kao znanstveni novak na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na projektu Jednosvezačni normativni rječnik hrvatskog jezika. Od 1. veljače 2008. radi kao znanstvena novakinja na projektu Produkcija i percepcija govora, a od 1.2.2017. na projektu Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje Hrvatske zaklade za znanost. Na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu radi kao docentica, a sudjeluje u izvođenju nastave od akademske godine 2007/2008. Objavila je 15 znanstvenih i 10 stručnih radova (bibliografija dostupna na: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=297991). Aktivno je sudjelovala na preko 20-ak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.Sudjeluje kao govorni trener i fonetičar u kazalištu i na filmu te na radionicama za glasovne profesionalnce i neprofesionalce.

Razdoblje Naziv Uloga
2017 - 2021 KROKO - Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje
2016 - 2021 Korpus govornih pogrešaka Suradnik
2016 - 2019 MINGI - Međimurski inkubator govorne izvrsnosti Voditelj

Ključni istraživački interes
 • fonetika
 • govor
 • artikulacija
 • ultrazvuk
 • retorika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatska strukovna udruga fonetičara (HSUF) (redovni član)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (redovni član )
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
 • International Phonetic Association (IPA) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2022. Istraživanja govora, Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2021. Jagićevi dani: komunikologija, filologija, metodika, HAZU i Kreativni studio "Logos" (međunarodni, znanstveni)
 • 2021. Konferencija Komisije za fonetiku i fonologiju slavenskih jezika Međunarodnoga slavističkoga komiteta, Filozoski fakulett u Zagrebu: Odsjek za fonetiku i Odsjk za kroatistiku (međunarodni, znanstveni)
 • 2019. Istraživanja govora (IG2019), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (međunarodni, znanstveni)
 • 2016. Istraživanja govora (IG2016), Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva; Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
Nagrade i priznanja
 • 2022. Nagrada Filozofskog fakulteta za izvrsnost u nastavnom radu
 • 2022. Srebrna medalja na Međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2022
 • 2021. Nagrada HRZZ za najbolju znanstvenu fotografiju
 • 2015. Nagrada HDPL-a za najbolje izlaganje mladih istraživača
 • 2008. Nagrada Zaklade “prof. Zlata Bartl”
 • 2008. Nagrada Najstudent Međimurja (za najboljega studenta Međimurja)
 • 2005. Rektorova nagrada
 • 2004. Dekanova nagrada Filozofskoga fakulteta "Fran Marković"

Opis znanstvene djelatnosti
Jedna je od osnivačica zvučnoga korpusa hrvatskoga kao inoga jezika HINKAZ. Kao suradnik sudjelovala je na projektu Jednosvezačni normativni rječnik hrvatskoga jezika IHJJ-a (Lana Hudeček, Milica Mihaljević) te na projektu Proizvodnja i percepcija govora (Damir Horga, Marko Liker). Surađivala je na projektima kao vanjska suradnica: Materinski i inojezični hrvatski (prof. dr. sc. Zrinka Jelaska), Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi i strani jezik (prof. dr. sc. Ivo Pranjković), Hrvatski inojezični korpus zvučnih zapisa (prof. dr. sc. Damir Boras), a sada radi na projektu Koartikulacija u hrvatskom govoru: instrumentalno istraživanje (KROKO) Hrvatske zaklade za znanost. Bila je članica organizacijskoga odbora znanstvenih skupova HIDIS, Istraživanja govora, Dani Ive Škarića, Stručnoga savjetovanja za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH) i Simpozija za ranu intervenciju u djetinjstvu. Članica je HFD-a, HDPL-a i IPA-e.