Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
ponedjeljak, 10.30-12.30
Soba
B-212
Telefon
01/4092-113
E-mail
mgrdesic@ffzg.hr

Maša Grdešić rođena je 8. 2. 1979. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i XV. gimnaziju te na Filozofskom fakultetu 2003. diplomirala komparativnu književnost i hrvatski jezik i književnost. God. 2003. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je Doktorski studij književnosti, smjer Kulturalni studiji te 2010. obranila doktorski rad pod nazivom "Kulturalni studiji i feminizam: reprezentacije ženskosti u hrvatskom izdanju Cosmopolitana" (mentor: Dean Duda). Od 2004. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje predaje kolegije vezane uz teoriju književnosti, kulturalne studije i feminističku teoriju. Od 2011. viša je asistentica, a od 2015. docentica. Objavila je dvije knjige: "Cosmopolitika. Kulturalni studiji, feminizam i ženski časopisi" (Disput, Zagreb, 2013) i "Uvod u naratologiju" (Leykam, Zagreb, 2015). Članica je Programskog odbora znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe". Uredila je te popratila predgovorima tri zbornika znanstvenih radova proizašlih s toga znanstvenog skupa. Suradnica je Centra za ženske studije u Zagrebu. Prevela je i popratila pogovorom knjigu Toril Moi "Seksualna/tekstualna poltika" (AGM, Zagreb, 2007). Suradnica je Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža na projektima Hrvatske književne enciklopedije, Hrvatske enciklopedije i Leksikona Antuna Gustava Matoša. Bila je članica redakcije književnog časopisa Quorum (2005-2008) te je objavila niz eseja, kritika i prijevoda u brojnim časopisima (15 dana, Gordogan, Hrvatska revija, Književna republika, Treća, Vijenac, Quorum, Zarez, Treći program hrvatskog radija itd.). Uređivala je feministički portal Muf.com.hr (2014-2018).

POPIS RADOVA dr. sc. Maše Grdešić

1. Knjige:

Cosmopolitika. Kulturalni studiji, feminizam i ženski časopisi. Disput, Zagreb, 2013.

Uvod u naratologiju, Leykam International, Zagreb, 2015.

2. Znanstveni, stručni i pregledni radovi:

Radovi u A1 časopisima i zbornicima s međunarodnih skupova:

"'Šaptačka škrinja': izvedba fantastičnog u romanima Marije Jurić Zagorke", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVIII. Fantastika: problem zbilje, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2016, str. 119-130.

"Pripovijedani monolog i problem navodnika u Povratku Filipa Latinovicza", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2013, str. 304-317.

"'I'm Not the Ladies!' Metatextual Commentary in Girls", Feminist Media Studies, br. 2, 2013, str. 355-358.

"Romansa u pismima: pripovjedni ton u Stankovačkoj učiteljici Ivana Perkovca i Branki Augusta Šenoe", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV. (Romantizam – ilirizam – preporod), ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2012, str. 283-296.

"'Pedagogije ženskog' u Zajedničkoj kupki Ranka Marinkovića", Umjetnost riječi, br. 1-2, 2008, str. 37-68.

"Milan i njegov gospodar: Kunderino preispisivanje Diderotova Fatalista Jacquesa", Književna smotra, br. 1 (127), 2003, str. 27-36.

Radovi u A2 časopisima i zbornicima s domaćom recenzijom:

"'Šaptačka škrinja': izvedba fantastičnog u romanima Marije Jurić Zagorke", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVIII. Fantastika: problem zbilje, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2016, str. 119-130.

"'Divno čudovište': uvod u Zagorkinu koncepciju androginije", u Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke, ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec, Centar za ženske studije, Zagreb, 2008, str. 357-388.

"Što je Laura? Otkuda je ona?: ženski nered u romanu U registraturi Ante Kovačića", u Poetika pitanja. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara, ur. Dean Duda, Gordana Slabinac i Andrea Zlatar, FF Press, Zagreb, 2007, str. 251-266.

"Popularna književnost i shopping: predodžbe ženskih žanrova u Gospođi Bovary i Tri kavaljera frajle Melanije", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija, ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2007, str. 247-280.

"Seks i grad – (a)političnost ženskih žanrova", Hrvatski filmski ljetopis, br. 46, 2006, str. 32-42.

"'Krimić kao literatura': Biografija utopljenice Branka Belana između egzistencijalizma i popularne književnosti", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VIII. Hrvatska književnost prema europskim /emisija i recepcija/ 1940-1970., ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2006, str. 239-260.

"Politička Zagorka: Kamen na cesti kao feministička književnost", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VII. Hrvatska književnost tridesetih godina dvadesetog stoljeća, ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2005, str. 214-236.

Radovi u drugim časopisima i zbornicima:

"S onu stranu 'popularnog feminizma': razvoj feminističkih kulturalnih studija početkom 2000-ih", u Malleus maleficarum. Zagorka, feminizam, antifeminizam, ur. Maša Grdešić, Centar za ženske studije, Zagreb, 2011, str. 207-220.

"Budi vedra, budi smjela: teorijski i aktivistički diskurz hrvatskoga Cosmopolitana", Quorum, br. 2, 2004, str. 182-209.

"'Oni nas vode na Balkan': Milan Šufflay u svjetlu antimodernizma", 15 dana, br. 4-5, 2004, str. 18-24.

"Dnevnik Bridget Jones: pokušaj reforme ružičastog geta", Quorum, br. 2, 2003, str. 178-202. Slovenski prijevod: "Dnevnik Bridget Jones: poskus reforme roza geta", Apokalipsa, br. 71, 2003, str. 117-139.

"Cosmopolitan 2001.: premalo feminizma za 25 kuna", Libra libera, br. 11, 2002, str. 9-23.

3. Pogovori knjigama (književnim djelima i stručnoj literaturi):

"Politička Zagorka: Kamen na cesti kao feministička književnost", pogovor knjizi Marija Jurić Zagorka, "Kamen na cesti", Školska knjiga, Zagreb, 2008, str. 639-661.

"Pogovor hrvatskom izdanju", u Toril Moi, "Seksualna/tekstualna politika", AGM, Zagreb, 2007, str. 257-266.

"Melodramatska imaginacija i prosvjetiteljske tendencije u Vitezu slavonske ravni", pogovor knjizi Marija Jurić Zagorka, "Vitez slavonske ravni", Školska knjiga, Zagreb, 2006, str. 495-509.

"Plameni inkvizitori između 'historijske vjernosti' i romantične idealizacije", pogovor knjizi Marija Jurić Zagorka, "Plameni inkvizitori", Školska knjiga, Zagreb, 2006, str. 695-706.

4. Prijevodi znanstvenih knjiga:

Toril Moi, "Seksualna/tekstualna politika", AGM, Zagreb, 2007.

5. Prijevodi znanstvenih i stručnih tekstova:

Alan Sinfield, "Kulturalni materijalizam, Otelo i politika vjerodostojnosti", u Poetika renesansne kulture: novi historizam, ur. David Šporer, Disput, Zagreb, 2007, str. 221-249.

Meaghan Morris, "Što da se radi s trgovačkim centrima", u Politika teorije: zbornik rasprava iz kulturalnih studija, ur. Dean Duda, Disput, Zagreb, 2006, str. 267-296.

Janice Radway, "Pisanje 'Čitanja romance'", u Politika teorije: zbornik rasprava iz kulturalnih studija, ur. Dean Duda, Disput, Zagreb, 2006, str. 247-266.

Jonathan Culler, "Književnost i kulturalni studiji", Zarez, br. 49, 15. veljače 2001.

6. Uredništvo zbornika sa znanstvenih skupova (domaći skup s međunarodnim sudjelovanjem):

"Malleus maleficarum. Zagorka, feminizam, antifeminizam", ur. Maša Grdešić, Centar za ženske studije, Zagreb, 2011. Radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Feminizam, antifeminizam, kriza" održanog 26. i 27. studenog 2010. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke.

"Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura", ur. Maša Grdešić, Centar za ženske studije, Zagreb, 2009. Radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Feminizam i popularna kultura" održanog 28. i 29. studenog 2008. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke.

"Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke", ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec, Centar za ženske studije, Zagreb, 2008. Radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe" održanog 30. 11. i 1. 12. 2007. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke.

7. Eseji objavljeni u publikacijama bez recenzije:

1. "Ciklus je dio njihove priče" (analiza reklame za HT Hinet), Zarez, br. 54, 26. travnja 2001, str. 8.
2. "Cosmopolitan", emitirano na Trećem programu Hrvatskog radija u emisiji "Riječi i riječi", 21. listopada 2002.
3. "Dnevnik Bridget Jones", emitirano na Trećem programu Hrvatskog radija u emisiji "Riječi i riječi", 19. lipnja 2003.
4. "Zbrkopis književno-teorijskog aparata" (uz recepciju romana Wonderland Marinka Koščeca), Zarez, br. 123, 12. veljače 2004, str. 37.
5. "Viva – ima li života na tržištu ženskih časopisa?", Zarez, br. 141, 4. studenog 2004, str. 12.
6. "Ružičasto", emitirano na Trećem programu Hrvatskog radija u emisiji "Riječi i riječi", 9. prosinca 2004.
7. "Naš život u ružičastom", Quorum, br. 1, 2005, str. 131-139.
8. "Književni supermarket", Quorum, br. 2, 2005, str. 152-159.
9. "A strana, B strana ženskih časopisa", u Godišnji katalog posvećen reprezentacijskim aspektima slike: Galerija Galženica, ur. Klaudio Štefančić, Pučko otvoreno učilište, Velika Gorica, 2008, str. 82-85.
10. "Krležino 'parfimirano smeće'", Vijenac, br. 456-457, 8. rujna 2011, str. 18.
11. "Beskonačna priča. Sto godina Gričke vještice", Hrvatska revija, br. 4, 2012, str. 46-50.
12. "Smrt Marka Darcyja ili o sretnom kraju", muf.com.hr, 29. 1. 2014.
13. "Kolektivna recepcija serija", muf.com.hr, 3. 4. 2014.
14. "'Ženska serija' nije žanr!", muf.com.hr, 1. 7. 2014.
15. "Proturječja potrošnje", muf.com.hr, 25. 9. 2014.
16. "Što sam o tekstualnosti naučila od Lene Dunham", muf.com.hr, 27. 10. 2014.
17. "Curvy, chubby, fat", muf.com.hr, 4. 12. 2014.
18. "Fatalno fiktivne", muf.com.hr, 11. 12. 2014.
19. "'Ženska književnost', univerzalnost i razlika", muf.com.hr, 12. 6. 2015.
20. "Odgoj čitateljice", muf.com.hr, 11. 12. 2015.
21. "Elena Ferrante, uvijek", muf.com.hr, 12. 5. 2016.
22. "Tjeskoba ženskog autorstva", 5. 5. 2017.

8. Književne kritike te prikazi znanstvenih i stručnih djela:

1. "Terry Eagleton: Ideja kulture", Diskrepancija, br. 5-6, 2002, str. 121-124.
2. "Bulgakov s engleskoga (Mihail Bulgakov: Crni snijeg)", Gordogan, br. 2003, str. 323-324.
3. "Zatočena u dvorima od oraha (Miljenko Jergović: Dvori od oraha)", Puls, br. 2, 2003, str. 70-73.
4. "Tijelo kao novootkriveni kontinent (Angela Carter: Čarobna prodavaonica igračaka)", Književna republika, br. 5-6, 2004, str. 274-276.
5. "Riječ o iskonu (Zoran Kravar: Antimodernizam)", Gordogan, br. 2-3, 2004, str. 240-242.
6. "Sevdalinski realizam (Miljenko Jergović: Inšallah Madona, inšallah)", Zarez, br. 136-137, 9. rujna 2004, str. 44.
7. "Pretjerani formalizam istraživanja unutar ženskih žanrova kulturalne analize (Majda Hrženjak, ur.: Njena (re)kreacija: ženske revije v Sloveniji)", Treća, br. 1, 2004, str. 280-284.
8. "Narnija u shopping centru (Clare Morrall: Čudesni pljusak boja)", Književna republika, br. 1-2, 2005, str. 236-240.
9. "Nakon teorije: poziv na političko djelovanje (Terry Eagleton: After Theory)", Quorum, br. 1, 2005, str. 96-99.
10. "'Kad su stari bili mladi'. Uz Pavličićev esej o popularnoj kulturi šezdesetih", Hrvatska revija, br. 1, 2013, str. 70-71.