Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
srijedom, 10:00-11:00 (zimski semestar), 9:30-10:15 (ljetni semestar)
Soba
B024
Telefon
01 4092066
E-mail
marko.tadic@ffzg.hr

Marko Tadić, jezikoslovac, redoviti profesor u trajnome zvanju na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik je Katedre za algebarsku i računalnu lingvistiku na istome Odsjeku od 2001., a član-suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2008. Također je bio članom Stalnoga odbora za humanističke znanosti Europske znanstvene zaklade (2009.-2012.), članom Međunarodnoga odbora mađarske nacionalne istraživačke mreže Eötvös Loránd (2021.-) i članom je Područnoga vijeća za humanističke znanosti Nacionalnoga vijeća za znanost Republike Hrvatske (2004.-2013., 2017.-2021., 2021.-). Bavi se korpusnom lingvistikom, računalnom lingvistikom, jezičnim tehnologijama i istraživačkim infrastrukturama za (e-)humanističke i (e-)društvene znanosti. Objavio je više od 100 članaka, 6 autorskih i 7 uredničkih knjiga, a jednim je od autora najvećega hrvatskoga čestotnoga rječnika Hrvatski čestotni rječnik (1999.). Također je (su)autorom značajnih mrežnih jezičnih resursa za hrvatski jezik kao što su Hrvatski nacionalni korpus (hnk.ffzg.hr), Hrvatski morfološki leksikon (hml.ffzg.hr), Hrvatska ovisnosna banka stabala (hobs.ffzg.hr), Hrvatski Wordnet (crown.ffzg.hr), Prevoditelj za predsjedanje Vijećem EU-a (hr.presidencymt.eu), kao i portala Jezične tehnologije za hrvatski jezik (jthj.ffzg.hr). Bio je voditeljem hrvatskih istraživačkih timova u nekoliko nacionalnih znanstvenih projekata kao i u FP7 RI projektu CLARIN (www.clarin.eu), FP7 projektima ACCURAT (www.accurat-project.eu) i XLike (www.xlike.org), ICT-PSP projektima LetsMT! (www.letsmt.org) i CESAR (www.cesar-project.net), projektu Europskoga socijalnoga fonda HR4EU (www.hr4eu.eu), CEF-projektima EU Presidency Translator (hr.presidencymt.eu), MARCELL (www.marcel-project.eu), CURLICAT (www.curlicat-project.eu) i NLTP (www.nltp-project.eu), te projekta iz programa Maria Skłodowska-Curie CLEOPATRA (cleopatra-project.eu). Nacionalni je koorinator za Hrvatsku u CLARIN ERIC-u, nacionalna kontakt osoba u Europskoj koordinaciji jezičnih resursa (ELRC), nacionalna kontakt osoba u Europskome jezičnome gridu (ELG). Predsjednik je i jedan od osnivača Hrvatskoga društva za jezične tehnologije.
Osobna mrježovnica: http://www.ffzg.unizg.hr/oling/?page_id=88.
Referencije u bib.irb.hr hrvatskoj znanstvenoj bibliografskoj bazi: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=157043.
Google Scholar: http://scholar.google.hr/citations?user=zpAvfFwAAAAJ&hl=en&citsig=AMstHGT3v1t_0mYxWXngmNs1pkKZ_DqqNg
OrcId: http://orcid.org/0000-0001-6325-820X
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Marko_Tadic3
Academia.edu: https://ffzg.academia.edu/MarkoTadić

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2022 European Language Equality Voditelj
2021 - 2023 NLTP - National Language Technologies Portal Voditelj
2020 - 2022 CURLICAT ‒ Curated Multilingual Language Resources for CEF AT Voditelj
2020 - 2022 Uspostava i opremanje Centra za napredna istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima
2019 - 2022 CLEOPATRA Voditelj
2019 - 2020 EU Council Presidency Translator Voditelj
2019 - 2021 Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering (PRINCIPLE) Suradnik
2019 - 2023 CLARIN Voditelj
2018 - 2021 MARCELL - Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain Voditelj
2015 - 2016 HR4EU: Mrežni portal za online učenje hrvatskoga jezika Voditelj

Ključni istraživački interes
 • računalno jezikoslovlje
 • korpusno jezikoslovlje
 • jezične tehnologije
 • istraživačke infrastrukture u digitalnim humanističkim znanostima
Članstva u akademijama
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (član suradnik)
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko društvo za jezične tehnologije (HDJT) (Predsjednik)
 • Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) (Član)
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (Član)
 • Matica hrvatska
 • Odbor za leksikografiju, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
 • Odbor za normu hrvatskoga standardnog jezika, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
 • Područno znanstveno vijeće za humanističke znanosti, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR)
 • Vijeće društveno-humanističkog područja, Sveučilište u Zagrebu
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2020. 1st International Workshop on Cross-lingual Event-centric Open Analytics, ESWC2020 (-, -)
 • 2020. CLIB2020, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences (-, -)
 • 2020. LREC2020, ELRA (-, -)
 • 2020. NooJ2020, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; ELLIADD laboratory of the University of Franche-Comté (-, -)
 • 2020. VarDial2020, COLING2020 (-, -)
 • 2019. CMLC-7, Corpus Linguistics 2019 (-, -)
 • 2019. LTC2019, University of Poznan (-, -)
 • 2019. VarDial2019, NAACL2019 (-, -)
 • 2018. CLIB2018, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences (-, -)
 • 2018. LREC2018, ELRA (-, -)
 • 2018. VarDial2018, COLING2018 (-, -)
 • 2017. CMLC-5, Corpus Linguistics 2017 (-, -)
 • 2017. LDK2017, Insight Centre for Data Analytics, InfAI (University Leipzig), Wolfgang Goethe University (-, -)
 • 2017. LTC2017, University of Poznan (-, -)
 • 2017. VarDial2017, EACL2017 (-, -)
 • 2016. CLIB2016, Institute for Bulgarian Language, Faculty of Slavic Studies and Faculty of Mathematics and Informatics at Sofia University (-, -)
 • 2016. GRAMM&LEX2016, COLING2016 (-, -)
 • 2016. LREC2016, ELRA (-, -)
 • 2016. NooJ2016, The Department of Romance Languages, Faculty of Philosophy, University of South Bohemia; Le laboratoire ELLIADD de l'Université de Franche-Comté, Besançon; The NOOJ association (-, -)
 • 2016. VarDial2016, COLING2016 (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Filologija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Filologija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Filologija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Filologija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Filologija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Filologija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)
 • Suvremena lingvistika, Hrvatsko filološko društvo ,Zagreb (član uredničkoga odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Voditeljem je više domaćih znanstvenih projekata: Hrvatska suradnja u ELAN projektu (1999.-2000.), Računalna obradba hrvatskoga jezika (2000.-2001.), Hrvatsko-slovenski paralelni korpus (2000.-2001.), Razvitak hrvatskih jezičnih resursa (2002.-2006.), Hrvatski jezični resursi i njihovo obilježavanje (2007.-2012.); znanstveno-istraživačkoga programa Računalnolingvistički modeli i jezične tehnologije za hrvatski jezik (2007.-2012.); kao i nekoliko projekata primjene informacijske tehnologije u znanosti: Jezične tehnologije za hrvatski jezik (2000.-2001.), Informatička potpora Hrvatskome nacionalnom korpusu (2000.-2001.), Izgradnja hrvatskoga morfološkoga leksikona (2002.-2003.).
Bio je ili jest voditeljem hrvatskoga sudjelovanja u nekoliko EU projekata: FP7 projekt izgradnje istraživačkih infrastruktura CLARIN (2008.-2011.), FP7 projekt ACCURAT (2010.-2012.), ICT-PSP projekt LetsMT! (2010.-2012.), ICT-PSP projekt CESAR (2011.-2013.), FP7 projekt XLike (2012.-2014.), projekt Europskoga socijalnoga fonda HR4EU (2015.-2016.), CEF projekt MARCELL (2018.-2020.), H2020 MSCA ITN projekt CLEOPATRA (2019.-2022.), EU-Presidency Translation Kit (2019.-2020.), CEF projekt CURLICAT (2020.-2022.), CEF projekt NLTP (2021.-2023.) i ELE-LANGEQ (2021.-2022.), te suradnik na zajedničkom flamansko-hrvatskom projektu CADIAL (2007.-2009.). Nacionalni je koordinator sudjelovanja Republike Hrvatske u europskoj istraživačkoj infrastrukturi CLARIN-ERIC.
U više od stotinu objavljenih znanstvenih, stručnih i enciklopedijskih radova bavi se računalnim jezikoslovljem i računalnom obradbom hrvatskoga jezika. Autorom je knjige "Jezične tehnologije i hrvatski jezik" (2003.), a suautorom knjiga "Hrvatski jezik u digitalnom dobu / The Croatian Language in the Digital Age" (2012.), "Cesarićev rječnik" (2011.), "Research Infrastructures in the Digital Humanities" (2011.) i "Hrvatski čestotni rječnik" (1999.). Također je (su)autorom značajnih mrežnih jezičnih resursa za hrvatski jezik kao što su Hrvatski nacionalni korpus (https://hnk.ffzg.hr), Hrvatski morfološki leksikon (https://hml.ffzg.hr), Hrvatska ovisnosna banka stabala (https://hobs.ffzg.hr), Prevoditelja za predsjedanje Vijećem EU-a (https://hr.presidencymt.eu) kao i portala Jezične tehnologije za hrvatski jezik (https://jthj.ffzg.hr).