Naziv
Prevoditelj i računalo
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
238452
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Ljetni semestar