Naziv
Filmologija: Struktura filmskog djela
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
198929
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
  2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
  • Preddiplomski studij: Ljetni semestar