Naziv
Književnost i vizualnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
6
Šifra
250731
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je studentima ponuditi uvid u dominantne relacije američkog filma, primarno tzv. klasičnog Hollywooda, prema narativnoj teoriji i psihoanalitičkoj kritici.
Sadržaj
 1. 1. tjedan/ Uvod u povijest američkog filma. Film kao američka umjetnost.
 2. 2. tjedan/ Klasični Hollywood. Narativni stil.
 3. 3. tjedan/ Film i naratologija, uvod.
 4. 4. tjedan/ Film i psihoanaliza, uvod.
 5. 5. tjedan/ Screwball komedija: Hawks (His Girl Friday) i Sturges (The Lady Eve).
 6. 6. tjedan/ Screwball komedija: Hawks (His Girl Friday) i Sturges (The Lady Eve).
 7. 7. tjedan/ Screwball komedija: Lubitsch (Ninotchka i To Be or Not to Be).
 8. 8. tjedan/ Screwball komedija: Lubitsch (Ninotchka i To Be or Not to Be). Test.
 9. 9. tjedan/ Melodrama: Wyler (The Heiress) i Sirk (The Imitation of Life).
 10. 10. tjedan/ Melodrama: Wyler (The Heiress) i Sirk (The Imitation of Life).
 11. 11. tjedan/ Thriller/ Noir: Hitchcock (Rear Window i Vertigo).
 12. 12. tjedan/ Thriller/ Noir: Hitchcock (Rear Window i Vertigo).
 13. 13. tjedan/ Western: Ford (My Darling Clementine i The Man Who Shot Liberty Valance).
 14. 14. tjedan/ Western: Ford (My Darling Clementine i The Man Who Shot Liberty Valance).
 15. 15. tjedan/ Test. Evaluacija.

Ishodi učenja
 1. Integrirati spoznaje o američkom filmu u odnosu na globalni kontekst te posebno prema ostalim medijskim praksama (književnost, televizija).
 2. Pismeno oblikovati cjelokupno istraživanje (svrha istraživanja s jasno oblikovanim argumentom, analiza korpusa i rezultati u skladu s argumentom, zaključak istraživanja) u skladu sa standardima akademskoga pisma.
 3. Procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak formalnog ili samostalnog obrazovanja.
 4. Usporediti i kriticki prosuđivati o književnim i društvenim pojavnostima SAD-a.
Metode podučavanja
Dijalog studenata s nastavnikom i zajednička analiza materijala.
Metode ocjenjivanja
Konačnu ocjenu sačinjava uspjeh iz dviju pismenih provjera znanja (jedne sredinom i druge krajem semestra, 30% + 30% konačne ocjene), te iz eseja na zadanu temu (30% konačne ocjene), uz redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u njoj (10% konačne ocjene).

Obavezna literatura
 1. Bronfen, Elisabeth. Home in Hollywood. The Imaginary Geography of Cinema (izbor)
 2. Cavell, Stanley. Contesting Tears (izbor)
 3. Cavell, Stanley. Pursuits of Happiness (izbor)
 4. Copjec, Joan. „More! From Melodrama to Magnitude“
 5. Harvey, James. Romantic Comedy in Hollywood. From Lubitsch to Sturges (izbor)
 6. Heath, Stephen. „Cinema and Psychoanalysis: Parallel Histories“
 7. Jukić, Tatjana. „Film, politika, psihoanaliza: Ernst Lubitsch“
 8. Mulvey, Laura. “Visual Pleasure and Narrative Cinema”
 9. Žižek, Slavoj. Looking Awry. An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture. (izbor)
 10. Žižek, Slavoj (ur.) Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock) (izbor)
Dopunska literatura
 1. Bergstrom, Janet (ur.). Endless Night. Cinema and Psychoanalysis: Parallel Histories. (izbor)
 2. Crowe, Cameron. Conversations with Billy Wilder. (izbor)
 3. De Lauretis, Teresa. Alice Doesn’t. Feminism, Semiotics, Cinema. (izbor)
 4. De Lauretis, Teresa. Figures of Resistance. Essays in Feminist Theory. (izbor)
 5. Deleuze, Gilles. Cinema 1. (izbor)
 6. Deleuze, Gilles. Cinema 2. (izbor)
 7. Jukić, Tatjana. „The Awful Truth: On Metonymic Rationality in Hawks and Cavell"
 8. Kaplan, E. Ann. Trauma Culture. The Politics of Terror and Loss in Media and Literature. (izbor)
 9. Kaplan, E. Ann. Women and Film. Both Sides of the Camera (izbor)
 10. Modleski, Tania. The Women Who Knew Too Much. Hitchcock and Feminist Theory (izbor)
 11. Novak, Ivana; Jela Krečič; Mladen Dolar (ur.). Lubitsch Can’t Wait. A Theoretical Examination. (izbor)
 12. Silverman, Kaja. The Acoustic Mirror. The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema. (izbor)

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij