Naziv
smjer Književno-kulturološki (anglistika)
Puni naziv
Anglistika, smjer Književno-kulturološki, smjer Književno-kulturološki (anglistika)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar engleskog jezika i književnosti
magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. analizirati i interpretirati pojedinačna književnih djela Velike Britanije i kultura engleskoga govornog područja
 2. integrirati znanje iz područja upisanog diplomskog studija u širi filološki kontekst (spoznaje o književnosti i društveno-povijesnim obrascima Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja znati povezati sa srodnim književnim pojavama i društveno-povijesnim okolnostima europskog kulturnog kruga)
 3. kontekstualizirati pojedinačna književnih djela Velike Britanije i kultura engleskoga govornog područja
 4. izdvojiti društveno-povijesne obrasce Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja koji predstavljaju kulturološku konstantu od onih koji podliježu dinamici promjene
 5. kritički prosuđivati o društveno-povijesnim obrascima Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja koji predstavljaju kulturološku konstantu i o onim obrascima koji podliježu dinamici promjene
 6. prepoznati i klasificirati specifičnosti odabranih književnih korpusa i pripadnih književnostilskih formacija Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja
 7. jasno komunicirati spoznaje iz područja preddiplomskog studija i područja upisanog diplomskog studija uzimajući u obzir specifičnosti komunikacijske situacije
 8. usmeno prezentirati rezultate provedenog istraživanja
 9. obavljati stručne poslove koji zahtijevaju znanje i vještine vezane uz poznavanje i razumijevanje specifičnosti engleskoga jezika, književnosti i kulture Velike Britanije i drugih kultura engleskog govornog područja
 10. komentirati i kritički prosuđivati o pojedinačnim književnim djelima Velike Britanije i kulturama engleskog govornog područja
 11. objasniti društveno-povijesne obrasce Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja
 12. samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje upisanog diplomskog studija pridržavajući se načelâ društvene i etičke odgovornosti
 13. pismeno oblikovati cjelokupno istraživanje (svrha istraživanja s jasno oblikovanim argumentom, analiza korpusa i rezultati u skladu s argumentom, zaključak istraživanja) u skladu sa standardima akademskoga pisma
 14. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak formalnog ili samostalnog obrazovanja
 15. provesti iscrpno samostalno istraživanje odgovarajućih književnih i društvenih pojavnosti iz područja upisanog diplomskog studija
 16. usporediti i kritički prosuđivati o književnim i društvenim pojavnostima Velike Britanije i kultura engleskog govornog područja
 17. interdisciplinarno pristupati rješavanju problemâ iz područja upisanog diplomskog studija u novim situacijama

1. semestar
1. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji (+ fakultetska ponuda) - tijekom studija odabrati najmanje 102 ECTS boda (10854)
1.1. Kolegiji s odsjeka
Američko sada 125360
Britanski moderni roman i britansko carstvo 117899
Dvojezičnost 160822
Engleski širom svijeta 117900
Etika i estetika britanskog modernizma 161135
Jezik i kognicija: od teorije do primjene 184920
Književnost i vizualnost 161134
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma 117903
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889
Lingvistički seminar: Semantika 128888
Milton 117904
Moderna anglofona ženska književnost 52241
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti 117905
Povijest i paradigme američkih studija 1 117845
Povijest i paradigme američkih studija 2 124212
Povijest i teorija engleskog romana 125363
Pragmalingvistika 117870
Predrafaelitizam 117906
Prevođenje i interkulturna komunikacija 184922
Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima 184923
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika 117907
Pripovjedna disemiNacija Australije 142414
Proces ovladavanja jezikom 117844
Psiholingvistika 117908
Sintaktičke teorije 184925
Sociolingvistika 160754
Teorija prevođenja 117872
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809
2. semestar
1. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji (+ fakultetska ponuda) - tijekom studija odabrati najmanje 102 ECTS boda (10854)
1.1. Kolegiji s odsjeka
Američko sada 125360
Britanski moderni roman i britansko carstvo 117899
Dvojezičnost 160822
Engleski širom svijeta 117900
Etika i estetika britanskog modernizma 161135
Jezik i kognicija: od teorije do primjene 184920
Književnost i vizualnost 161134
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma 117903
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889
Lingvistički seminar: Semantika 128888
Milton 117904
Moderna anglofona ženska književnost 52241
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti 117905
Povijest i paradigme američkih studija 1 117845
Povijest i paradigme američkih studija 2 124212
Povijest i teorija engleskog romana 125363
Pragmalingvistika 117870
Predrafaelitizam 117906
Prevođenje i interkulturna komunikacija 184922
Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima 184923
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika 117907
Pripovjedna disemiNacija Australije 142414
Proces ovladavanja jezikom 117844
Psiholingvistika 117908
Sintaktičke teorije 184925
Sociolingvistika 160754
Teorija prevođenja 117872
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Samostalni rad 117850
2. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji (+ fakultetska ponuda) - tijekom studija odabrati najmanje 102 ECTS boda (10854)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Američko sada 125360
Britanski moderni roman i britansko carstvo 117899
Dvojezičnost 160822
Engleski širom svijeta 117900
Etika i estetika britanskog modernizma 161135
Jezik i kognicija: od teorije do primjene 184920
Književnost i vizualnost 161134
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma 117903
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889
Lingvistički seminar: Semantika 128888
Milton 117904
Moderna anglofona ženska književnost 52241
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti 117905
Povijest i paradigme američkih studija 1 117845
Povijest i paradigme američkih studija 2 124212
Povijest i teorija engleskog romana 125363
Pragmalingvistika 117870
Predrafaelitizam 117906
Prevođenje i interkulturna komunikacija 184922
Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima 184923
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika 117907
Pripovjedna disemiNacija Australije 142414
Proces ovladavanja jezikom 117844
Psiholingvistika 117908
Sintaktičke teorije 184925
Sociolingvistika 160754
Teorija prevođenja 117872
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Književni, kulturološki i lingvistički kolegiji (+ fakultetska ponuda) - tijekom studija odabrati najmanje 102 ECTS boda (10854)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Američko sada 125360
Britanski moderni roman i britansko carstvo 117899
Dvojezičnost 160822
Engleski širom svijeta 117900
Etika i estetika britanskog modernizma 161135
Jezik i kognicija: od teorije do primjene 184920
Književnost i vizualnost 161134
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma 117903
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889
Lingvistički seminar: Semantika 128888
Milton 117904
Moderna anglofona ženska književnost 52241
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti 117905
Povijest i paradigme američkih studija 1 117845
Povijest i paradigme američkih studija 2 124212
Povijest i teorija engleskog romana 125363
Pragmalingvistika 117870
Predrafaelitizam 117906
Prevođenje i interkulturna komunikacija 184922
Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima 184923
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika 117907
Pripovjedna disemiNacija Australije 142414
Proces ovladavanja jezikom 117844
Psiholingvistika 117908
Sintaktičke teorije 184925
Sociolingvistika 160754
Teorija prevođenja 117872
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809