Naziv
Prijevodne vježbe 2 (francuski - hrvatski)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS bodovi
3
Šifra
184211
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijati prevoditeljsko umijeće studenata.putem prevođenja općejezičnih i stručnih tekstova s francuskog na hrvatski jezik
Sadržaj
 1. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 2. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 3. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 4. Analiza pisanog prijevodnog rada
 5. Prevođenje zadanog teksta na satu
 6. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 7. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 8. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 9. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 10. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 11. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 12. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 13. Analiza i komentar pripremljenog prijevoda zadanog teksta. Usmeno odgovaranje.
 14. Analiza pisanog prijevodnog rada
 15. Prevođenje zadanog teksta na satu

Ishodi učenja
 1. Iz upotrebne prakse materinskog jezika izdvojiti osobito problematične elemente odnosno uvriježene pogreške te razlikovati prihvatljive od neprihvatljivih izraza i struktura
 2. Učinkovito koristiti tiskane i elektroničke (internetske) rječnike, leksikone, savjetnike i druga jezična pomagala
 3. U francuskom kao i u hrvatskom razlikovati književni standard od govornog jezika i dijalekata, stilski obilježen od neutralnog diskursa, te prepoznavati idiome, kolokacije i novokovanice
 4. Procjenjivati i odabirati sinonime prema pripadnosti jezičnim registrima i tehničkim žargonima te primjenjivati retorička i stilska sredstva svojstvena pojedinim područjima znanja, djelatnostima i medijima
 5. U izvornom tekstu utvrđivati jezične (gramatičke, sintaktičke i leksičke) i kulturološke probleme te izabrati primjeren prijevodni postupak modulacije, transpozicije, dogradnje ili redukcije
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Mounin, Georges. 1998. Les problèmes théoriques de la traduction, Paris: Gallimard
 2. Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean. 1977. Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris: Didier
 3. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, skripta
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij