Naziv
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
117907
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij