Naziv
Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
117699
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj predmeta je upoznati studente s metodama i sadržajem istraživanja ranosrednjovjekovnih etničkih identiteta. To je tema koja je od velike važnosti u suvremenoj medievistici, a nudi dobre mogućnosti daljnjeg usavršavanja studenata u njihovom kritičkom odnosu prema izvorima, kao i mogućnost sagledavanja razloga za pojavu velikog broja različitih teorija vezanih uz tumačenje teničkih identiteta. Također se studente upoznaje s radovima niza važnih svjetskih medievista, te ih se uvodi u sustavno praćenje literature na engleskom jeziku.
Sadržaj
 1. Što su etnički identiteti? Kakve vrste identiteta postoje? Što je etnogeneza?
 2. Povijest istraživanja etničkih identiteta u euro-američkoj i hrvatskoj historiografiji.
 3. Čitanje tekstova raznih autora na temu istraživanja etnogeneze i etničkih identiteta ranosrednjovjekovnih europskih naroda.
 4. Čitanje tekstova raznih autora na temu istraživanja etnogeneze i etničkih identiteta ranosrednjovjekovnih europskih naroda
 5. Čitanje tekstova raznih autora na temu istraživanja etnogeneze i etničkih identiteta ranosrednjovjekovnih europskih naroda
 6. Čitanje tekstova raznih autora na temu istraživanja etnogeneze i etničkih identiteta ranosrednjovjekovnih europskih naroda
 7. Čitanje tekstova raznih autora na temu istraživanja etnogeneze i etničkih identiteta ranosrednjovjekovnih europskih naroda
 8. Čitanje tekstova raznih autora na temu istraživanja etnogeneze i etničkih identiteta ranosrednjovjekovnih europskih naroda
 9. Čitanje tekstova raznih autora na temu istraživanja etnogeneze i etničkih identiteta ranosrednjovjekovnih europskih naroda
 10. Čitanje tekstova raznih autora na temu istraživanja etnogeneze i etničkih identiteta ranosrednjovjekovnih europskih naroda
 11. Čitanje tekstova raznih autora na temu istraživanja etnogeneze i etničkih identiteta ranosrednjovjekovnih europskih naroda
 12. Čitanje tekstova raznih autora na temu istraživanja etnogeneze i etničkih identiteta ranosrednjovjekovnih europskih naroda
 13. Čitanje tekstova raznih autora na tema istraživanja hrvatskog identiteta.
 14. Čitanje tekstova raznih autora na tema istraživanja hrvatskog identiteta.
 15. Zaključna rasprava.

Ishodi učenja
 1. Studenti upoznati s najnovijim teorijama o tumačenju etničkih identiteta
 2. Unaprijeđen kritički odnos prema izvorima i literaturi
 3. Unaprijeđeno savladavanje stručne literature na engleskom jeziku
 4. Unaprijeđena kvaliteta argumentiranja u diskusiji
 5. Unaprijeđeno razumijevanje konstruiranja etničkih i nacionalnih identiteta
Metode podučavanja
Nastava se sastoji od predavanja i seminara. Studenti svaki tjedan dobivaju određenu literaturu na hrvatskom i/ili engleskom jeziku koju moraju analizirati i koju moraju sažeto usmeno prikazati te o njoh diskutirati. Moraju nastojati kritički se odnositi prema pročitanom i pokušati otkriti slabe točke iznesenih teza.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se donosi na temelju aktivnosti u raspravama (40%), kvaliteti rasprave o pročitanoj literaturi (50%) i na temelju redovitosti pohađanja (10%).

Obavezna literatura
 1. Literatura se mijenja svake godine, jer se uvijek za čitanje daju najnoviji radovi uz odabir određenih starijih tekstova.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar