Naziv
Rim i njegove provincije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
142626
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj predmeta "Rim i njegove provincije" je proširivanje stečenih povijesnih znanja i razumijevanja arheološke baštine vezane uz rimske provincije koje su bile upravne jedinice Carstva.
Sadržaj
 1. Uvod + vremenski okvir + literatura
 2. Kronologija osnivanja provincija Rimskoga Carstva
 3. U tom semestru odabrana provincija: geografija provincije + protohistorije zajednice u provinciji i njihova najvažnija materijalna ostavština
 4. Kronologija rimskih osvajanja odabrane provincije
 5. Povijesni prikaz najvažnijih arheoloških istraživanja + prominenti arheolozi + važni muzeji
 6. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 7. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 8. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 9. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 10. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 11. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 12. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 13. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 14. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 15. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći proširiti znanja iz povijesti rimskih osvajanja i osvajačkih vojnih taktika
 2. Studenti će moći proširiti svoja znanja o funkcioniranju i upravljanju u Rimskom Carstvu
 3. Studenti mogu steći kompetencija o uočavanju osobitosti arheološkog materijala iz različitih provincija
 4. Studenti će moći povećati svoja znanja i kompetencije vezane uz povijest arheološka istraživanja pojedinih provincija
 5. Studenti će na temelju stečenih znanja moći usporediti i vrednovati rimsku materijalnu kulturu različitih provincija
 6. Studenti će moći objasniti moguće uzroke i mehanizme kulturnih i civilizacijskih promjena.
 7. Studenti će moći objasniti različite tehnološke, kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese koji utječu na razvoj određene zajednice na određenom području kroz sva arheološka razdoblja.
 8. Studenti će moći smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst, te prepoznavati različite tragove ljudske aktivnosti.
Metode podučavanja
predavanja + PowerPoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit na kraju semestra, temeljen na sadržaju predavanja i ispitnoj literaturi.

Obavezna literatura
 1. T. Bechert, Die Provinzen des römischen Reiches, Mainz am Rhein 1999.
 2. Popis ostale obavezne literature mijenja se ovisno o onoj provinciji, koja se podučava u tom semestru. / The list of other required literature is subjected to change depending on the province being taught in that semester.
Dopunska literatura
 1. Popis ostale dopunske literature se mijenja ovisno o provinciji koja se podučava u tom semestru. / The list of other additional literature is subjected to change depending on the province being taught in that semester.
 2. K. Brodersen (ur.), Antike Städten am Mittelmeer, Stuttgart – Weimar 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar