Naziv
smjer Antička
Puni naziv
Arheologija, smjer Antička
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar arheologije
magistra arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. moći napisati i objaviti znanstveno i stručno djelo
 2. argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja
 3. prepoznati kulturno dobro i poznavati postupak pokretanja zaštite kulturnog dobra
 4. kritički se osvrnuti na kronološki i tipološki položaj određene građe unutar postojećih kronologija i tipologija
 5. moći prikupiti i interpretirati arheološke podatke referirajući se na aktualne spoznaje i teorije
 6. korištenje stranim jezikom u izradi znanstvenog i stručnog rada
 7. objasniti moguće uzroke i mehanizme kulturnih i civilizacijskih promjena
 8. objasniti različite tehnološke, kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese koji utječu na razvoj određene zajednice na određenom području kroz sva arheološka razdoblja
 9. moći samostalno organizirati i provoditi arheološko iskopavanje i terenski pregled
 10. uvažavati kulturne i sve druge različitosti
 11. smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst, te prepoznavati različite tragove ljudske aktivnosti
 12. moći prezentirati stručne podatke znanstvenoj zajednici i široj javnosti