Naziv
Srednjovjekovna keramika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117490
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Proučavanje keramičkih posuda i keramičke proizvodnje u Hrvatskoj i srednjoj i južnoj Europi od velikog su značenja za proučavanje različitih segmenata materijalne ostavštine ljudi. Keramički proizvodi prema brojnosti najčešći su nalaz na arheološkim istraživanjima. Od naselja, do groblja i slučajnih nalaza pružaju nam mnoge podatak o kulturi života, o bogatstvu ili siromaštvu kuhinje, o ljudima koji su zasnovali stalno ili sezonsko naselje ili su samo na proputovanju kroz određeno područje. Keramičke posude su nam vrlo važne kod proučavanja pogrebnih rituala jer se u grobovima pojavljuj kao prilog ili kao medij u kojoj se pohranjuju kosti spaljenih pokojnika. U predavanjima će se govoriti o tipologiji, tehnologiji i kronologiji keramičkog materijala, lokalnim osobitostima i trendovima u proizvodnji.
Sadržaj
 1. Srednjovjekovna keramika – uvodna razmatranja
 2. Osnovne karakteristike keramike kao materijala i tehnološke mogućnosti
 3. Tehnologija i organizacija produkcije
 4. Gruba keramika - posuđe za pripremanje, čuvanje i serviranje hrane
 5. Stolno keramičko posuđe – tipološki i kronološki razvoj
 6. Stolno keramičko posuđe - import, distribucija i produkcija
 7. Lokalna produkcija, tradicije i preuzimanje novih oblika
 8. Tehnička keramika – pećnjaci
 9. Tehnička keramika – opeke, crjepovi, cijevi, grijači, projektili
 10. Srednjovjekovna kuhinja, stol i drugi konteksti
 11. Luksuzna roba
 12. Keramičke posude u grobovima
 13. Kronologije ranosrednjovjekovne keramike
 14. Kronologije kasnosrednjovjekovne keramike
 15. Novi trendovi, manufakture

Ishodi učenja
 1. Objasniti različite tehnološke, kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese koji utječu na razvoj određene zajednice u srednjoj i južnoj Europi u srednjem vijeku.
 2. Moći provesti stručnu i znanstvenu analizu arheološke građe.
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe i seminari
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje studenata kroz praktični rad. Istraživanje izradu referata i izradu seminara.

Obavezna literatura
 1. Horvat, M., Keramika: tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1999.
 2. Vida. T., Awarenzeitliche Keramik I. (6.-7. st), Varia archaeologica Hungarica VIII, Berlin-Budimpešta 1999.
 3. Takács, M., Formschatz und Chronologie der Tongefässe des 10.-14. Jahrhundert der kleinen Tiefebene, ActaArchHung XLVIII, Budimpešta 1996., 135. - 195.
 4. P. Rice, Pottery Analysis. Chicago: Chicago University Press, 1987.
 5. C. Orton, P. Tyers i A. Vince, Pottery in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Dopunska literatura
 1. I. Freestone i D. Gaimster, Pottery in the Making. London: British Museum Press, 1997.
 2. B. Velde i I. C. Druc, Archaeological Ceramic Materials: Origin and Utilization. Berlin: Springer, 1999.
 3. L. M. Hurcombe, Archaeological Artefacts as Material Culture.London & New York: Routledge, 2007.
 4. I prema dogovoru!

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Srednjovjekovna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Antička, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 3. smjer Prapovijesna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij