Naziv
Srednjovjekovna keramika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
117490
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Proučavanje keramičkih posuda i keramičke proizvodnje u Hrvatskoj i srednjoj i južnoj Europi od velikog su značenja za proučavanje različitih segmenata materijalne ostavštine ljudi. Keramički proizvodi prema brojnosti najčešći su nalaz na arheološkim istraživanjima. Od naselja, do groblja i slučajnih nalaza pružaju nam mnoge podatak o kulturi života, o bogatstvu ili siromaštvu kuhinje, o ljudima koji su zasnovali stalno ili sezonsko naselje ili su samo na proputovanju kroz određeno područje. Keramičke posude su nam vrlo važne kod proučavanja pogrebnih rituala jer se u grobovima pojavljuj kao prilog ili kao medij u kojoj se pohranjuju kosti spaljenih pokojnika. U predavanjima će se govoriti o tipologiji, tehnologiji i kronologiji keramičkog materijala, lokalnim osobitostima i trendovima u proizvodnji.
Objasniti različite tehnološke, kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese koji utječu na razvoj određene zajednice u srednjoj i južnoj Europi u srednjem vijeku. Moći provesti stručnu i znanstvenu analizu arheološke građe.
Sadržaj
 1. Srednjovjekovna keramika – uvodna razmatranja
 2. Osnovne karakteristike keramike kao materijala i tehnološke mogućnosti
 3. Tehnologija i organizacija produkcije
 4. Gruba keramika - posuđe za pripremanje, čuvanje i serviranje hrane
 5. Stolno keramičko posuđe – tipološki i kronološki razvoj
 6. Stolno keramičko posuđe - import, distribucija i produkcija
 7. Luksuzna roba
 8. Tehnička keramika – pećnjaci
 9. Tehnička keramika – opeke, crjepovi, cijevi, grijači, projektili
 10. Srednjovjekovna kuhinja, stol i drugi konteksti
 11. Uvozna roba
 12. Keramičke posude u grobovima
 13. Kronologije ranosrednjovjekovne keramike
 14. Kronologije kasnosrednjovjekovne keramike
 15. Novi trendovi, manufakture

Ishodi učenja
 1. Objasniti različite tehnološke, kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese koji utječu na razvoj keramičke proizvodnje u određenoj zajednici u srednjoj i južnoj Europi u srednjem vijeku.
 2. Provesti stručnu i znanstvenu analizu arheološke građe.
 3. Prepoznati i analizirati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal.
 4. Koristiti stručnu literaturu u samostalnom radu.
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe i seminari
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje studenata kroz praktični rad. Istraživanje izradu referata i izradu seminara.

Obavezna literatura
 1. Horvat, M., Keramika: tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1999.
 2. Vida. T., Awarenzeitliche Keramik I. (6.-7. st), Varia archaeologica Hungarica VIII, Berlin-Budimpešta 1999.
 3. Takács, M., Formschatz und Chronologie der Tongefässe des 10.-14. Jahrhundert der kleinen Tiefebene, ActaArchHung XLVIII, Budimpešta 1996., 135. - 195.
 4. P. Rice, Pottery Analysis. Chicago: Chicago University Press, 1987.
 5. C. Orton, P. Tyers i A. Vince, Pottery in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
 6. K. Filipec, Srednjovjekovno groblje i naselje Đakovo Župna crkva, Zagreb 2012.
Dopunska literatura
 1. I. Freestone i D. Gaimster, Pottery in the Making. London: British Museum Press, 1997.
 2. B. Velde i I. C. Druc, Archaeological Ceramic Materials: Origin and Utilization. Berlin: Springer, 1999.
 3. L. M. Hurcombe, Archaeological Artefacts as Material Culture.London & New York: Routledge, 2007.
 4. I prema dogovoru!

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij