Naziv
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
132062
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je ovoga predavanja upoznati studente s najčešćim stereotipima, predrasudama i tabuima koji su vladali u antičkom društvu, kao i s najmarkantnijim primjerima zabluda modernog društva o antičkom svijetu.
Uz pomoć primjera iz relevantne literature o određenoj temi studenti će moći usvojiti osnovna znanja o genezi izabranih zabluda.
Sadržaj
 1. Uvod (predstavljanje kolegija, objašnjenje teme i predstavljanje literature)
 2. Jesu li se prvi kršćani skrivali u katakombama?
 3. Ukras ili poruka? Geme i kameje u antici
 4. Starozavjetni narativi i rimski utjecaji u ranokršćanskoj ikonografiji
 5. Je li Krist oduvijek nosio bradu i dugu kosu?
 6. Magija, čarolije, kletve i amuleti u rimsko doba
 7. „Žena bez parfema nema budućnost“ - mirisi i parfemi u antici
 8. Uloga žena u prvoj crkvi
 9. Modni trendovi u rimsko doba
 10. Dura Europos - religijski suživot na Bliskom Istoku u antici
 11. Rimljanke i njihove fizure
 12. Bogovi i ljudi
 13. Hodočašća u antici - rimski bogovi i sveci
 14. Stereotipi i tabui o antičkoj seksualnosti
 15. Pozvano predavanje

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći navesti glavna obilježja arheoloških kultura i civilizacija Europe i Sredozemlja
 2. Studenti će moći uvažavati kulturne i sve druge različitosti.
 3. Studenti će moći prepoznati i nabrojati stereotipe, predrasude i tabue u grčkome i rimskome društvu vezane uz religiju.
 4. Studenti će moći prepoznati i nabrojati stereotipe, predrasude i tabue u grčkome i rimskome društvu vezane uz žene, brak i obitelj.
 5. Studenti će moći prepoznati i nabrojati stereotipe, predrasude i tabue u grčkome i rimskome društvu vezane uz etnik, ksenofobiju kao i primjere rasizma u antici.
 6. Studenti će moći prepoznati i nabrojati stereotipe, predrasude i tabue u grčkome i rimskome društvu vezane uz vanjski izgled, odjeću i ukrašavanje tijela.
Metode podučavanja
Predavanja i prezentacija u PowerPoint programu
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. M. Webb, "Historical Introduction to Early Christian Rome", The churches and catacombs of Early Christian Rome: a comprehensive guide, Brighton 2001, XI-XXVI.
 2. E. Bartman, "Hair and the Artifice of Roman Female Adornement", American Journal of Archaeology 105/1 (2001), 1-25.
 3. J. Goodnick Westenholz (ur.), Images of Inspiration. The Old Testament in Early Christian Art, Jerusalem 2000. (160 str.)
Dopunska literatura
 1. J. Bodel, "From Columbaria to Catacombs: Collective Burial in Pagan and Christian Rome", u: L. Brink, D. Green (ur.), Commemorating the Dead. Texts and Artifacts in Context, Berlin 2008, 177-242.
 2. David L. Balch, „From Endymion in Roman Domus to Jonah in Christian Catacombs: From Houses of the Living to Houses for the Dead. Iconography and Religion in Transition“, u: L. Brink, D. Green (ur.), Commemorating the Dead. Texts and Artifacts in Context, Berlin 2008, 274-301.
 3. M. W. Dickie, "Who Practised Love-Magic in Classical Antiquity and in the Late Roman World?", The Classical Quarterly 50/2 (2000), 563-583.
 4. J. Elsner & I. Rutherford, "Introduction", u: J. Elsner & I. Rutherford (ur.), Pilgrimage in Graeco-Roman and Early Christian Antiquity. Seeing the Gods, Oxford - New York 2005, 1-38.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar