Naziv
Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
132062
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je ovoga predavanja upoznati studente s najčešćim stereotipima, predrasudama i tabuima koji su vladali u antičkom društvu, kao i s najmarkantnijim primjerima zabluda modernog društva o antičkom svijetu. Uz pomoć primjera iz relevantne literature o određenoj temi studenti će moći usvojiti osnovna znanja o genezi izabranih zabluda.
Sadržaj
 1. Uvod (predstavljanje kolegija, objašnjenje teme i predstavljanje literature)
 2. Jesu li se prvi kršćani skrivali u katakombama?
 3. Ukras ili poruka - geme i kameje kao minijaturne mitološke slike
 4. Starozavjetni narativi i rimski utjecaji u ranokršćanskoj ikonografiji
 5. Je li Krist oduvijek nosio bradu i dugu kosu?
 6. Magija, čarolije, kletve i amuleti u rimsko doba
 7. „Žena bez parfema nema budućnost“ - mirisi i parfemi u antici
 8. Uloga žena u prvoj crkvi
 9. Modni trendovi i fizure u rimsko doba
 10. Dura Europos - religijski suživot na Bliskom Istoku u antici
 11. "Bakhički plesači" – o plesu u antici i njegovoj ulozi u kultu, naročito boga Dionisa
 12. Bogovi i ljudi
 13. Hodočašća u antici - rimski bogovi i sveci
 14. Ljubav u antici
 15. Antika na filmu

Ishodi učenja
 1. 1. Studenti će moći prepoznati i navesti stereotipe današnjeg društva prema razdoblju antike.
 2. 2. Studenti će moći prepoznati i navesti određene stereotipe koji su postojali u doba antike
 3. 3. Studenti će moći prepoznati i nabrojati stereotipe, predrasude i tabue u grčkome i rimskome društvu vezane uz religiju
 4. 4. Studenti će moći prepoznati i nabrojati stereotipe, predrasude i tabue u grčkome i rimskome društvu vezane uz žene, brak i obitelj
 5. 5. Studenti će moći prepoznati i nabrojati stereotipe, predrasude i tabue u grčkome i rimskome društvu vezane uz etnik, ksenofobiju kao i primjere rasizma u antici
 6. 6. Studenti će moći prepoznati i nabrojati stereotipe, predrasude i tabue u grčkome i rimskome društvu vezane uz seksualnost
 7. 7. Studenti će moći prepoznati i nabrojati stereotipe, predrasude i tabue u grčkome i rimskome društvu vezane uz vanjski izgled, odjeću i ukrašavanje tijela
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit,.

Obavezna literatura
 1. M. Webb, "Historical Introduction to Early Christian Rome", The churches and catacombs of Early Christian Rome: a comprehensive guide, Brighton 2001, XI-XXVI.
 2. E. Bartman, "Hair and the Artifice of Roman Female Adornement", American Journal of Archaeology 105/1 (2001), 1-25.
 3. J. Goodnick Westenholz (ur.), Images of Inspiration. The Old Testament in Early Christian Art, Jerusalem 2000. (160 str.)
Dopunska literatura
 1. J. Bodel, "From Columbaria to Catacombs: Collective Burial in Pagan and Christian Rome", u: L. Brink, D. Green (ur.), Commemorating the Dead. Texts and Artifacts in Context, Berlin 2008, 177-242.
 2. David L. Balch, „From Endymion in Roman Domus to Jonah in Christian Catacombs: From Houses of the Living to Houses for the Dead. Iconography and Religion in Transition“, u: L. Brink, D. Green (ur.), Commemorating the Dead. Texts and Artifacts in Context, Berlin 2008, 274-301.
 3. M. W. Dickie, "Who Practised Love-Magic in Classical Antiquity and in the Late Roman World?", The Classical Quarterly 50/2 (2000), 563-583.
 4. J. Elsner & I. Rutherford, "Introduction", u: J. Elsner & I. Rutherford (ur.), Pilgrimage in Graeco-Roman and Early Christian Antiquity. Seeing the Gods, Oxford - New York 2005, 1-38.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Antička, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 3. smjer Prapovijesna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. smjer Srednjovjekovna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar