Naziv
Urbana povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
4
Šifra
124452
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj je upoznati studente s predmetom istraživanja i metodama urbane povijesti. Upoznaje ih se s pojmom i razvojem grada, kao i važnosti interdisciplinarnog pristupa istraživanju grada, ali i drugih povijesnih tema.
Sadržaj
 1. Što je grad? Koje su karakteristike gradskih naselja? Kakve vrste gradskih naselja postoje?
 2. Povijest istraživanja srednjovjekovnih gradskih naselja. Istaknuti europski i hrvatski istraživači.
 3. Gostujuće predavanje.
 4. Rasprava o temi gostujućeg predavanja.
 5. Gostujuće predavanje.
 6. Rasprava o temi gostujućeg predavanja.
 7. Gostujuće predavanje.
 8. Rasprava o temi gostujućeg predavanja.
 9. Gostujuće predavanje.
 10. Rasprava o temi gostujućeg predavanja.
 11. Gostujuće predavanje.
 12. Rasprava o temi gostujućeg predavanja.
 13. Obilazak srednjovjekovnog Zagreba.
 14. Obilazak srednjovjekovnog Zagreba.
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Studenti upoznati s predmetom istraživanja i metodama urbane povijesti.
 2. Studenti upoznati s važnosti i mogućnostima interdisciplinarnih istraživanja.
 3. Razumijevanje pojma grada i njegove geneze u srednjem vijeku.
 4. Unaprijeđene sposobnosti studenata da analiziraju prostor grada i različite građevine.
Metode podučavanja
Nastava se odvija u obliku predavanja i seminara. Na predavanja se pozivaju gostujući istraživači kako bi studente upoznali s različitim metodama istraživanja. Organizira se obilazak srednjovjekovnog dijela grada i tom se prilikom studente uvodi u tumačenje prostora i građevina primjenom znanja stečenih prethodnim predavanjima i čitanjem literature. U seminarskom dijelu studenti dobivaju temu koju moraju obraditi kroz prikaz dosadašnjih istraživanja. Potiče se rasprava o pojedinim temama i metodama istraživanja. Tijekom seminara studenti imaju usmeno izlaganje na zadanu temu, a po završetku seminara predaju pisani rad na istu temu.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se sastoji od ocjene pisanog rada i usmenog izlaganja (60%), sudjelovanja u raspravama na seminaru (30%) i redovitosti pohađanja nastave (10%).

Obavezna literatura
 1. Literatura se mijenja svake godine ovisno o temama koje se obrađuju i gostujućim istraživačima.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 8., 10. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar