Naziv
Katedra za turkologiju
Lokacija
B-022
Satničarka
dr.sc. Barbara Kerovec, doc.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Azra Abadžić Navaey, doc. B-022 azra.abadzic@gmail.com , aanavaey@ffzg.hr
dr.sc. Marta Andrić, doc. B-022 01/4092 064 mandric2@ffzg.hr, martaandric@yahoo.com
dr.sc. Ekrem Čaušević, red. prof. B-002 +38598285171 emcause@gmail.com
dr.sc. Kornelija Jurin Starčević, doc. C-111 4092-151 kjstarce@ffzg.hr
dr.sc. Zlatko Karač, izv. prof. zkarac@arhitekt.hr
dr.sc. Demet Kardaş, lekt. demetkardas@gmail.com
dr.sc. Barbara Kerovec, doc. B-022 00 385 1 4092 064 barbara.kerovec@gmail.com, bkerovec@ffzg.hr
dr.sc. Vjeran Kursar, doc. C 117 (01) 61 20 157 vkursar@ffzg.hr
mr.art. Zeynep Oguz Kursar B-022 zeynepoguz19@gmail.com
Ozgur Oner, lekt. ozgur_oner_@hotmail.com
dr.sc. Tatjana Paić-Vukić, izv. prof. B-022 01/48 95 161 tatjana_paic@yahoo.com
Milica Sturz B-022 +385 1 4092 064 msturz@m.ffzg.hr
Kristina Šekrst B022 ksekrst@ffzg.hr

Naziv Šifra
Art and Architecture in Safavid, Mughal, and Ottoman Empires in the Early Modern Period 184934
Diplomski rad na studiju Turkologije 160896
Islamska civilizacija (I) 47056
Islamska civilizacija (II) 47057
Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I) 117828
Kulturna povijest Osmanskog Carstva (II) 124529
Osmanska književnost 124530
Osmanska lektira 117829
Osnove arapskog jezika: morfologija 51016
Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija 50940
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I) 50993
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II) 50998
Osnove perzijskog jezika (I) 126166
Osnove perzijskoga jezika (II) 131588
Povijest Osmanskog Carstva 50939
Povijest Republike Turske 56126
Sintaksa finitnih glagolskih formi turskog jezika 117830
Sintaksa infinitnih glagolskih formi turskog jezika 124531
Srednjoegipatski jezik i pismo 122784
Stari turkijski narodi i jezici 50992
Suvremeni turkijski narodi i jezici 50997
Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (I) 47054
Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (II) 47055
Turski jezik: morfologija (I) 50937
Turski jezik: morfologija (II) 51009
Turski jezik: osnove sintakse (I) 50991
Turski jezik: osnove sintakse (II) 50994
Turski jezik: ustroj / kontrastiranje / prevođenje (I) 117831
Turski jezik: ustroj / kontrastiranje / prevođenje (II) 124533
Uvod u modernu tursku književnost 117832
Uvod u osmanski jezik (I) 160835
Uvod u osmanski jezik (II) 160836
Uvod u osmansku književnost 117834
Uvod u studij turkologije (I) 35835
Uvod u studij turkologije (II) 35838
Uvod u suvremenu tursku književnost 124539

Preddiplomski studiji
  1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici