Naziv
Znakovi u komunikaciji
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
117630
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Sadržaj
 1. Uvodne napomene, pregled tema
 2. Semiologija, semiotika: povijesni pregled, osnivači, podjele
 3. Temeljni pojmovi 1: znak, iskaz, iskazivanje, tekst
 4. Temeljni pojmovi 2: diskurs, komunikacija, semiosfera
 5. Temeljni pojmovi 3: konotacija, denotacija, ideologija, vrijednost
 6. Temeljni pojmovi 4: figurativnost, plastičnost, multimodalnost, sinkretičnost
 7. Pristupi i teorije komunikacije
 8. Reklamna komunikacija
 9. Komunikacija u institucijama
 10. Komunikacija u prostoru
 11. Komunikacija memorije

Ishodi učenja
 1. Definirati temeljne pojmove u okviru suvremenih semioloških teorija;
 2. Opisati različite tipove komunikacijskih načina (reklamna, politička, institucijska komunikacija, komunikacija u prostoru, komunikacija sjećanja) u semiosferi;
 3. Analizirati multimodalne tekstove prema njihovoj komunikacijskoj funkciji;
 4. Tumačiti multimodalne tekstove na temelju analize pertinentnih znakova od kojih su sastavljeni;
 5. Procijeniti adekvatnost metoda prema semiološkoj građi;
 6. Kritički prosuđivati intencije i retoričke strategije u pozadini multimodalnih tekstova;
 7. Stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o komunikacijskoj dimenziji znakovnih sustava;
 8. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja semiologije.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Dva kolokvija, dva eseja - analize, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. R. Beasley, M. Danesi, Persuasive Signs, Mouton de Gruyter, Berlin – New York 2002. P. Bourdieu, Što znači govoriti, Naprijed, Zagreb 1992. M. Danesi, Of Cigarettes, High Heels, and Other Interesting Things, Palgrave 1999. S. Gensini (ur.), Manuale della comunicazione, Carocci editore, Roma 1999. Ch. Jenks (ur.), Vizualna kultura, Jesenki i Turk, Zagreb 2002. J. D. Johansen, S. E. Larsen, Uvod u semiotiku, Croatia Liber, Zagreb 2000. G. Kress, Th. Van Leeuwen, Multimodal Discourse, Edward Arnold, London 2001. W. Nöth, Priručnik semiotike, Ceres, Zagreb 2004. A. Semprini, Analyser la communication, L'Harmattan, Paris 1996. A. Semprini (ur.), Analyser la communication, L'Harmattan, Paris 2007. D. Škiljan, Osnove semiologije komunikacije, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 1979. U. Volli, Il libro della comunicazione, Il Saggiatore, Milano 1994.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar