Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
petak, 8:30-9:30
Soba
F-307
Telefon
01/409-2344
E-mail
sanja.sostaric@ffzg.hr

Rođena 1964. godine u Mostaru. Osnovnu školu i jezičnu gimnaziju završila u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu diplomirala komparativnu književnost i francuski jezik i književnost (1987.) te bibliotekarstvo (1990.). Na istom je fakultetu 2016. i doktorirala s temom "Recepcija književnokritičkoga i romanesknoga opusa Paula Bourgeta u Francuskoj od 1881. do 1914." Od 1987. radila kao profesor francuskog jezika i bibliotekar u više osnovnih i srednjih škola, potom kao bibliotekar u Knjižnici Odsjeka za romanistiku. Od 2004. zaposlena kao lektor francuskog jezika na Odsjeku za romanistiku. Stručno se usavršavala kao TEMPUS-ov stipendist na Institut Libre Marie Haps (Bruxelles) i Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction (Pariz). Nositelj je i izvođač kolegija Francuski jezik 1-4 i Metodologija čitanja i pisanja, Prijevodne vježbe 1: francuski-hrvatski.

Razdoblje Naziv Uloga

Ključni istraživački interes
  • francuska gramatika
  • prevođenje
  • leksikologija i leksikografija
  • sociologija recepcije
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) (običan član)

Opis znanstvene djelatnosti
BIBLIOGRAFIJA
a. knjige
1. Šoštarić, S.: Od slave do zaborava: recepcija književnokritičkoga i romanesknoga opusa Paula Bourgeta, Ex libris, Zagreb, 2017.
2. Maixner, R.: Francusko-hrvatski, hrvatsko-francuski rječnik, 3. izd. preradila i priredila Sanja Šoštarić, Dominović, Zagreb, 2004.

b. članci, prikazi, pogovori
1. „Yasmina Reza, dramatičarka i prozaistica“, 15 dana, br. 1-2, 2006., str. 38-41.
2. „Francuski antimodernisti ili dva stoljeća otpora moderni“, 15 dana, br. 4, 2006., str. 12-14.
3. „Crveni šešir na mrtvačkoj glavi i dva razjarena plava oka: skica za portret Hervéa Guiberta“, Književna smotra, br. 141-142 (3-4), 2006., str. 131-133.
4. „Francuska, Atlantida potonula u vremenu“, Književna smotra, br. 141-142 (3-4), 2006., str. 135-137.
5. Romain Gary – Život je pred tobom (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2007., str. 203-206.
6. „Književni opus Yasmine Reze ili kako pomiriti uspjeh i kvalitetu“, Književna smotra, br. 143 (1), 2007., str. 63-73.
7. „Rekvijem za Istok – svjedočanstvo o izgubljenoj domovini“, Književna smotra, br. 144(2), 2007., str. 139-141.
8. „O prevođenju književno-teorijskog nazivlja“, Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić Bužančić (ur.), Komparativna povijest hrvatske književnosti. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Zbornik radova IX, Književni krug, Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2007., str. 396-404.
9. „U potrazi za (ne)poznatim Proustom“, Književna smotra, br. 145(3), 2007., str. 141-143.
10. Pierre Charras – Laku noć, mili prinče (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2008., str. 113-116.
11. „Andreï Makine između Rusije i Francuske“, Philological Studies / Filološke studije, br. 6, tom 2, 2008., str. 79-88.
12. „(Ne)moć književnosti“, 15 dana, br. 1-2, Zagreb, 2010., str. 12-17.
13. Pierre Charras – Franzov rekvijem (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2010., str. 97-100.
14. Gilles Leroy – Zola Jackson (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2011., str. 127-129.
15. François Weyergans – Boksačka demencija (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2012., str. 147-150.
16. Andreï Makine – Knjiga kratkih vječnih ljubavi (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2013., str. 133-135.
17. Gwenaëlle Aubry – Podjele (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2014., str. 157-159.
18. „Paul Bourget u francuskom književnom polju na kraju 19. stoljeća“, Književna smotra, br. 174(4), 2014., str. 109-119.
19. Elsa Triolet – Spletke sudbine (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2014., str. 125-128.
20. „Recepcija opusa Paula Bourgeta u Hrvatskoj“ (s C. Pavlović), Forum, 1-3, 2016., str. 157-175.
21. „Deux traductions croates de la 'Chanson d’automne'“, L'Actualité Verlaine, no 7, 2016., str. 29-32.
22. „Francuska književnost u prijevodima pripadnika splitskog kulturnog kruga“, Split i Vladan Desnica 1918.-1945.: umjetničko stvaralaštvo između kulutre i politike: zbornik radova sa znanstvenog skupa Desničini susreti 2015. (ur. D. Roksandić i Ivana Cvijović Javorina), Filozofski fakultet, Zagreb, 2016., str. 171-183.
23. Pierre Loti – Azijada (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2016., str. 189-192.
24. „Vies d'une feuille morte : traductions et recréations en croate de Chanson d'automne“ (s É. Le Calvé Ivičević), Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, vol. LXI, 2016., str. 133-147.
25. „Azijada: orijentalni imaginarij Pierrea Lotija“, Književna smotra, br. 183(1), 2017., str. 59-68.
26. Andreï Makine – Zemlja i nebo Jacquesa Dormea (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2017., str. 175-178.
27. „Francuski naturalisti i antinaturalisti u hrvatskom književnom kanonu“, Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz (ur.), Komparativna povijest hrvatske književnosti. Književni kanon. Zbornik radova XX, Književni krug, Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2018., str. 101-113.
28. Yasmina Reza – Blago sretnima (pogovor), HFD i Disput, Zagreb, 2018., str. 139-142.

c. prijevodi
1. Bourdieu, P.: „Povijesni razvoj čiste estetike“, Književna revija, 36, 5-6, 1996., str. 91-118.
2. Lejeune, Ph.: „Autobiografije onih koji ne pišu“, Gordogan, 18-19, 43-44, 1998., str. 63-83.
3. Lejeune, Ph.: „Stoljeće otpora autobiografiji“, Gordogan, 18-19, 43-44, 1998., str. 35-44.
4. Lejeune, Ph.: „Autobiografija i povijest književnosti“, u: Cvjetko Milanja (ur.), Autor-pripovjedač-lik, Svjetla grada i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pedagoški fakultet, Osijek, 2000., str. 237-270.
5. Hamon, Ph.: „Za semiološki status lika“ (poglavlja 4 i 5), u: Cvjetko Milanja (ur.), Autor-pripovjedač-lik, Svjetla grada i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pedagoški fakultet, Osijek, 2000., str. 457-477.
6. Jouve, V.: „Složenost lik-efekta“, u: Cvjetko Milanja (ur.), Autor-pripovjedač-lik, Svjetla grada i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pedagoški fakultet, Osijek, 2000., str. 479-573.
7. Yourcenar, M.: „Piranesijev mračni um“, Gordogan, 1(20), 1(45), 2003., str. 157-173.
8. Reverseau, J.-P.: „Oklopi“, u: Miljenko Jurković i Alain Erlande-Brandenburg (ur.), Renesansa u Francuskoj: katalog izložbe, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2005., str. 199-206.
9. Privat-Savigny, M.-A.: „Tekstilna umjetnost“, u: Miljenko Jurković i Alain Erlande-Brandenburg (ur.), Renesansa u Francuskoj: katalog izložbe, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2005., str. 211-218.
10. Duvauchelle, Ch.: „Uvez u XVI. stoljeću“, u: Miljenko Jurković i Alain Erlande-Brandenburg (ur.), Renesansa u Francuskoj: katalog izložbe, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2005., str. 264.
11. Quatremère de Quincy, A-Ch.: „Kopirati; Restauriranje; Restaurirati; Restituiranje; Ruina; Ruine; Spomenik“, u: Marko Špikić (ur.), Anatomija povijesnoga spomenika, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006., str. 25-35 i 71-88.
12. Chateaubriand, F.-R.: „O ruinama općenito; Slikovitost ruina; Ruine kršćanskih spomenika“, u: Marko Špikić (ur.), Anatomija povijesnoga spomenika, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006., str. 37-46.
13. Hugo, V. : „Rat rušiteljima !“, u: Marko Špikić (ur.), Anatomija povijesnoga spomenika, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006., str. 47-70.
14. Mérimée, P., Viollet-le-Duc, E.-E.: „Naputak za očuvanje, održavanje i restauriranje dijecezanskih građevina, naročito katedrala“, u: Marko Špikić (ur.), Anatomija povijesnoga spomenika, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006., str. 103-136.
15. Viollet-le-Duc, E.-E.: „Restauriranje“, u: Marko Špikić (ur.), Anatomija povijesnoga spomenika, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006., str. 239-274.
16. Gary, R.: Život je pred tobom, Hrvatsko filološko društvo i Disput, Zagreb, 2007.
17. Charras P.: Laku noć, mili prinče, HFD i Disput, Zagreb, 2008.
18. Pageaux, D.-H.: „Od kulturnog imaginarija do imaginarnog“, u: Davor Dukić et al. (ur.), Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju, Srednja Europa, Zagreb, 2009., str. 125-150.
19. Moura, J.-M.: „Kulturna imagologija: pokušaj povijesne i kritičke sinteze“, u: Davor Dukić et al. (ur.), Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju, Srednja Europa, Zagreb, 2009., str. 151-168.
20. Todorov, Tz.: „Književnost u opasnosti“, 15 dana, br. 1-2, 2010., str. 8-11.
21. Charras, P.: Franzov rekvijem, HFD i Disput, Zagreb, 2010.
22. Leroy, G.: Zola Jackson, HFD i Disput, Zagreb, 2011.
23. Weyergans, F.: Boksačka demencija, HFD i Disput, Zagreb, 2012.
24. Leroy, G.: „Najdraži gradovi“, u: Irena Lukšić (ur.), Gradovi, sela, dvorci, HFD i Disput, Zagreb, 2012., str. 217-221.
25. Makine, A.: Knjiga kratkih vječnih ljubavi, HFD i Disput, Zagreb, 2013.
26. Aubry, G.: Podjele, HFD i Disput, Zagreb, 2014.
27. Triolet, E.: Spletke sudbine, HFD i Disput, Zagreb, 2014.
28. Loti, P.: Azijada, HFD i Disput, Zagreb, 2016.
29. Makine, A.: Zemlja i nebo Jacquesa Dormea, HFD i Disput, Zagreb, 2017.
30. Reza, Y.: Blago sretnima, HFD i Disput, Zagreb, 2018.