Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) komparativne književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 2. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
 3. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 4. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 5. definirati ključne pojmove teorije filmskog medija i filmske umjetnosti te ih primijeniti pri analizi filmskih djela
 6. nabrojiti i opisati razdoblja i stilove u povijesnom razvoju filma, navesti njihove predstavnike te njihova najvažnija djela
 7. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju komparativne književnosti s drugim studijskim programom u društveno-humanističkim grupama
 8. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 9. objasniti povijesnu i suvremenu vezu književnosti, kazališta i filma s drugim umjetnostima i širim kulturno-povijesnim kontekstom
 10. nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti, opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 11. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih pojava iz hrvatske književnosti i njihovoj usporedbi s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 12. opisati povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce i njihove predstavnike, te razlikovati njihove pojmove i metode
 13. opisati povijesni razvoj teorijskih pristupa kazalištu, nabrojiti ključne autore te objasniti njihove poetike
 14. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 15. primijeniti teatrološku terminologiju u analizi pripreme i izvedbe kazališne predstave
 16. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 17. prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih razdoblja povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te ih smjestiti u europski i svjetski kontekst

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (3586)
50894 Filmologija: Filmske stilske epohe
78333 Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti
52670 Komparativna književnost: Renesansni ep
160776 Opća povijest književnosti: Čitanje klasika
184236 Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje
145560 Opća povijest književnosti: Ibsen i modernistička prijelomnica
198928 Opća povijest književnosti: Pjesma u prozi
118559 Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor
97203 Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju
160789 Teorija književnosti: Književne vrste europskoga romantizma
50867 Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza
97220 Teorija književnosti: Poststrukturalizam
145568 Teorija književnosti: Teorijski klasici 20. stoljeća
3. Izborni kolegiji - u 3. i u 4. semestru odabrati sveukupno 6 ECTS bodova (5542)
3.1. Kolegiji s odsjeka
50894 Filmologija: Filmske stilske epohe
50877 Filmologija: Uvod u filmologiju
78333 Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti
52670 Komparativna književnost: Renesansni ep
160776 Opća povijest književnosti: Čitanje klasika
184236 Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje
198928 Opća povijest književnosti: Pjesma u prozi
86826 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1
118559 Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor
97203 Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju
160789 Teorija književnosti: Književne vrste europskoga romantizma
50867 Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza
97220 Teorija književnosti: Poststrukturalizam
118561 Teorija književnosti: Teorija romana
145568 Teorija književnosti: Teorijski klasici 20. stoljeća
52671 Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 12 ECTS bodova. (3588)
132089 Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila
131575 Komparativna književnost: Haiku pjesništvo
198924 Opća povijest književnosti: Autobiografski i biografski diskurs
90147 Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska
81442 Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo
131549 Teatrologija i dramatologija: Gluma i drama
198923 Teatrologija i dramatologija: Srednjovjekovno kazalište
145546 Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura
102105 Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam
64214 Teorija književnosti: Uvod u kulturalne studije
52682 Teorija književnosti: Uvod u teoriju stiha
3. Izborni kolegiji - u 3. i u 4. semestru odabrati sveukupno 6 ECTS bodova (5542)
3.1. Kolegiji s odsjeka
132089 Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila
131575 Komparativna književnost: Haiku pjesništvo
86825 Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija
198924 Opća povijest književnosti: Autobiografski i biografski diskurs
81430 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2
81442 Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo
131549 Teatrologija i dramatologija: Gluma i drama
198923 Teatrologija i dramatologija: Srednjovjekovno kazalište
145546 Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura
102105 Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam
81435 Teorija književnosti: Suvremene književne teorije
64214 Teorija književnosti: Uvod u kulturalne studije
52668 Teorija književnosti: Uvod u naratologiju
52682 Teorija književnosti: Uvod u teoriju stiha
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (3592)
50894 Filmologija: Filmske stilske epohe
78333 Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti
52670 Komparativna književnost: Renesansni ep
160776 Opća povijest književnosti: Čitanje klasika
184236 Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje
145560 Opća povijest književnosti: Ibsen i modernistička prijelomnica
198928 Opća povijest književnosti: Pjesma u prozi
118559 Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor
97203 Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju
160789 Teorija književnosti: Književne vrste europskoga romantizma
50867 Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza
97220 Teorija književnosti: Poststrukturalizam
145568 Teorija književnosti: Teorijski klasici 20. stoljeća
2. Izborni kolegiji - u 5. i u 6. semestru odabrati sveukupno 6 ECTS bodova (7204)
2.1. Kolegiji s odsjeka
50894 Filmologija: Filmske stilske epohe
50877 Filmologija: Uvod u filmologiju
78333 Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti
52670 Komparativna književnost: Renesansni ep
160776 Opća povijest književnosti: Čitanje klasika
184236 Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje
198928 Opća povijest književnosti: Pjesma u prozi
86826 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1
118559 Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor
97203 Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju
160789 Teorija književnosti: Književne vrste europskoga romantizma
50867 Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza
97220 Teorija književnosti: Poststrukturalizam
118561 Teorija književnosti: Teorija romana
145568 Teorija književnosti: Teorijski klasici 20. stoljeća
52671 Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (3937)
58630 Estetika - opći predmet
132089 Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila
131575 Komparativna književnost: Haiku pjesništvo
198924 Opća povijest književnosti: Autobiografski i biografski diskurs
90147 Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska
81442 Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo
131549 Teatrologija i dramatologija: Gluma i drama
198923 Teatrologija i dramatologija: Srednjovjekovno kazalište
145546 Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura
102105 Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam
64214 Teorija književnosti: Uvod u kulturalne studije
52682 Teorija književnosti: Uvod u teoriju stiha
2. Izborni kolegiji - u 5. i u 6. semestru odabrati sveukupno 6 ECTS bodova (7204)
2.1. Kolegiji s odsjeka
132089 Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila
131575 Komparativna književnost: Haiku pjesništvo
86825 Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija
198924 Opća povijest književnosti: Autobiografski i biografski diskurs
81430 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2
90147 Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska
81442 Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo
131549 Teatrologija i dramatologija: Gluma i drama
198923 Teatrologija i dramatologija: Srednjovjekovno kazalište
145546 Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura
102105 Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam
81435 Teorija književnosti: Suvremene književne teorije
64214 Teorija književnosti: Uvod u kulturalne studije
52668 Teorija književnosti: Uvod u naratologiju
52682 Teorija književnosti: Uvod u teoriju stiha