Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) komparativne književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 2. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
 3. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 4. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 5. definirati ključne pojmove teorije filmskog medija i filmske umjetnosti te ih primijeniti pri analizi filmskih djela
 6. nabrojiti i opisati razdoblja i stilove u povijesnom razvoju filma, navesti njihove predstavnike te njihova najvažnija djela
 7. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju komparativne književnosti s drugim studijskim programom u društveno-humanističkim grupama
 8. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 9. objasniti povijesnu i suvremenu vezu književnosti, kazališta i filma s drugim umjetnostima i širim kulturno-povijesnim kontekstom
 10. nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti, opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 11. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih pojava iz hrvatske književnosti i njihovoj usporedbi s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 12. opisati povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce i njihove predstavnike, te razlikovati njihove pojmove i metode
 13. opisati povijesni razvoj teorijskih pristupa kazalištu, nabrojiti ključne autore te objasniti njihove poetike
 14. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 15. primijeniti teatrološku terminologiju u analizi pripreme i izvedbe kazališne predstave
 16. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 17. prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih razdoblja povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te ih smjestiti u europski i svjetski kontekst

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (1464)
3. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (1898)
4. Izborni kolegiji - u 1. ili u 2. semestru odabrati od 2 do 6 ECTS bodova (3986)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877
Filmologija: Vizualna kultura 1960-ih 184232
Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu 131582
Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje 184236
Opća povijest književnosti: Hrvatska srednjovjekovna književnost 170544
Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje 160780
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826
Opća povijest književnosti: Shakespeare 160786
Opća povijest književnosti: Ujević i poetski modernizam 184242
Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije 145566
Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju 97203
Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme 52667
Teorija književnosti: Popularna književnost 170554
Teorija književnosti: Teorija romana 118561
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (1465)
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
4. Izborni kolegiji - u 1. ili u 2. semestru odabrati od 2 do 6 ECTS bodova (3986)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam 132089
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574
Komparativna književnost: Hrvatska renesansna lirika u europskom kontekstu 184234
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825
Opća povijest književnosti: Avangarda 78329
Opća povijest književnosti: Egzistencijalistički roman 145539
Opća povijest književnosti: Kafka 131550
Opća povijest književnosti: Pamćenje književnosti 184239
Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma 160783
Opća povijest književnosti: Pripovijedanje u svakodnevici 184240
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430
Opća povijest književnosti: Usmenost, pismenost i književnost 184243
Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija 184244
Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura 131584
Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski 170549
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (3586)
3. Izborni kolegiji - u 3. i u 4. semestru odabrati sveukupno 6 ECTS bodova (5542)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877
Filmologija: Vizualna kultura 1960-ih 184232
Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu 131582
Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje 184236
Opća povijest književnosti: Hrvatska srednjovjekovna književnost 170544
Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje 160780
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826
Opća povijest književnosti: Shakespeare 160786
Opća povijest književnosti: Ujević i poetski modernizam 184242
Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije 145566
Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju 97203
Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme 52667
Teorija književnosti: Popularna književnost 170554
Teorija književnosti: Teorija romana 118561
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 12 ECTS bodova. (3588)
Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam 132089
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574
Komparativna književnost: Hrvatska renesansna lirika u europskom kontekstu 184234
Opća povijest književnosti: Avangarda 78329
Opća povijest književnosti: Egzistencijalistički roman 145539
Opća povijest književnosti: Kafka 131550
Opća povijest književnosti: Pamćenje književnosti 184239
Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma 160783
Opća povijest književnosti: Pripovijedanje u svakodnevici 184240
Opća povijest književnosti: Usmenost, pismenost i književnost 184243
Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija 184244
Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura 131584
Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski 170549
3. Izborni kolegiji - u 3. i u 4. semestru odabrati sveukupno 6 ECTS bodova (5542)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam 132089
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574
Komparativna književnost: Hrvatska renesansna lirika u europskom kontekstu 184234
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825
Opća povijest književnosti: Avangarda 78329
Opća povijest književnosti: Egzistencijalistički roman 145539
Opća povijest književnosti: Kafka 131550
Opća povijest književnosti: Pamćenje književnosti 184239
Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma 160783
Opća povijest književnosti: Pripovijedanje u svakodnevici 184240
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430
Opća povijest književnosti: Usmenost, pismenost i književnost 184243
Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija 184244
Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura 131584
Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski 170549
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668
5. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (3592)
2. Izborni kolegiji - u 5. i u 6. semestru odabrati sveukupno 6 ECTS bodova (7204)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877
Filmologija: Vizualna kultura 1960-ih 184232
Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu 131582
Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje 184236
Opća povijest književnosti: Hrvatska srednjovjekovna književnost 170544
Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje 160780
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826
Opća povijest književnosti: Shakespeare 160786
Opća povijest književnosti: Ujević i poetski modernizam 184242
Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije 145566
Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju 97203
Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme 52667
Teorija književnosti: Popularna književnost 170554
Teorija književnosti: Teorija romana 118561
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671
6. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (3937)
Estetika - opći predmet 58630
Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam 132089
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574
Komparativna književnost: Hrvatska renesansna lirika u europskom kontekstu 184234
Opća povijest književnosti: Avangarda 78329
Opća povijest književnosti: Egzistencijalistički roman 145539
Opća povijest književnosti: Kafka 131550
Opća povijest književnosti: Pamćenje književnosti 184239
Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma 160783
Opća povijest književnosti: Pripovijedanje u svakodnevici 184240
Opća povijest književnosti: Usmenost, pismenost i književnost 184243
Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija 184244
Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura 131584
Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski 170549
2. Izborni kolegiji - u 5. i u 6. semestru odabrati sveukupno 6 ECTS bodova (7204)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam 132089
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574
Komparativna književnost: Hrvatska renesansna lirika u europskom kontekstu 184234
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825
Opća povijest književnosti: Avangarda 78329
Opća povijest književnosti: Egzistencijalistički roman 145539
Opća povijest književnosti: Kafka 131550
Opća povijest književnosti: Pamćenje književnosti 184239
Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma 160783
Opća povijest književnosti: Pripovijedanje u svakodnevici 184240
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430
Opća povijest književnosti: Usmenost, pismenost i književnost 184243
Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija 184244
Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura 131584
Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski 170549
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668