Naziv
Latinski jezik za arheologe II
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
186357
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Primjena latinskog jezika u arheologiji i osposobljavanje studenata antičke arheologije za čitanje i prevođenje podataka iz antičkih izvora koji su bitni u arheološkoj struci.
Sadržaj
 1. Uvod u predmet (povijest latinskog jezika, najstariji tekstovi na latinskom jeziku, latinske riječi u hrvatskom jeziku; čitanje i izgovor klasičnog latinskog)
 2. Prva i druga deklinacija-imenice i pridjevi. Primjeri kroatizacije latinskih riječi
 3. Treća deklinacija – imenice konsonantskih i –i osnova, podjela na rodove, izuzeci u trećoj deklinaciji, primjeri; arheološki pojmovi podrijetlom iz latinskog jezika, kroatizacija
 4. Četvrta i peta deklinacija. Brojevi.
 5. Zamjenice (osobne, pokazne, odnosne, posvojne, upitne).
 6. Konjugacija glagola, glagolska vremena. Prijedlozi.
 7. Konjugacija glagola, glagolska vremena. Prijedlozi.
 8. Akuzativ s infinitivom; primjeri i prevođenje.
 9. Akuzativ s infinitivom; primjeri i prevođenje.
 10. Akuzativ s infinitivom; primjeri i prevođenje.
 11. Nominativ s infinitivom; primjeri i prevođenje.
 12. Ablativ apsolutni; primjeri i prevođenje.
 13. Ablativ apsolutni; primjeri i prevođenje.
 14. Gerund i gerundiv, perifrastična konjugacija aktivna i perifrastična konjugacija pasivna; primjeri i prevođenje.
 15. Čitanje primjera iz Cezara; vježbanje rečenica za ispit.

Ishodi učenja
 1. Analizirati i interpretirati promjenjive i nepromjenjive riječi u latinskom jeziku
 2. Prepoznati i prevesti rečenične konstrukcije u latinskom jeziku
 3. Koristiti stečeno znanje u služenju antičkim izvorima za potrebe arheološke struke
 4. Razviti svijest o pravilnoj upotrebi latinskog jezika pri stvaranju ili ispravljanju neke hrvatske riječi proizašle iz latinskog jezika, posebno antičkih toponima
Metode podučavanja
Predavanja s ppt. prezentacijom
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. V. Gortan, O. Gorski, P. Pauš, Latinska gramatika, Zagreb 1990. (ili bilo koje drugo izdanje)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar