Naziv
Mentalni leksikon
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124365
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Temeljitije upoznavanje posebne psiholingvističke teme - mentalog leksikona, i to i iz perspektive sveobuhvatnog istraživačkog područja jezične percepcije i produkcije te kao centrale procesne komponente u teorijama i modelima jezične upotrebe.
Sadržaj
 1. Osnovna načela psiholingvističkog pristupa, Jezična produkcija i recepcija, Modeli jezične upotrebe
 2. Modeli pamćenja Neuralna struktura - korelati jezičnog procesiranja
 3. Istraživačka područja, izvori podataka, metode
 4. Mentalni leksikon – rječnik, Riječ – reprezentacija u mentalnom leksikonu, Znanje riječi
 5. Leveltov model jezične produkcije
 6. Jedinice pohranjivanja i procesiranja; razine organizacije ML,
 7. Modeliranje mentalnog leksikona - leksikalizacije i leksički pristup
 8. Govorne pogreške – pogled u strukturu mentalnog leksikona
 9. Govorna fluentnost i jezično planiranje
 10. Mentalno leksikon i dječji jezik

Ishodi učenja
 1. Usporediti različite pristupe mentalnom leksikonu proizišle iz lingvistički utemeljenih pretpostavaka i uvida u srodna područja – neurolingvistike, psiholingvistike, odnosno neuroznanosti i psihologije (modularne, interaktivne; modele direktnoga pristupa, pretraživačke; produkcijske i recepcijske).
 2. Razlikovati teorijske modele jezične upotrebe i leksičkoga procesiranja u području analize leksičkih reprezentacija i gramatičkih procesa u jezičnoj upotrebi. Opisati strukturu mentalnoga leksikona: jedinice i razine reprezentacije i procese leksikalizacije.
 3. Razlikovati specifičnosti jedinica i procesa jezično-govorne upotrebe s obzirom na medij i modalitet njezina ostvarivanja: primanje ili proizvodnja jezika (napisana ili izgovorena riječ, odnosno čitanje/slušanje, govorenje/pisanje).
 4. Razlikovati specifičnosti jedinica i procesa jezično-govorne upotrebe s obzirom na specifičnosti pojedinih jezičnih razina – fonetiku i fonologiju, morfologiju, sintaksu i semantiku.
 5. Primijeniti adekvatne psiholingvističke metode u istraživanjima jezične upotrebe odraslih ili djece, kako zdravih govornika, tako i onih s jezičnim poteškoćama te višejezičnih ispitanika.
 6. Specifičnosti psiholingvističkih znanja povezati sa znanjima srodnih disciplina i pridonijeti interdisciplinarnim neuroznansvenim istraživanjima jezika i neuralnih korelata jezičnih jedinica i procesa.
 7. Kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja psiholingvistike, osobite teorija i modela mentalnoga leksikona.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Erdeljac, V. (2009) Mentalni leksikon: modeli i činjenice, Ibis.d.o.o. Zagreb
 2. Harley T. A. (2001) The Psychology of Language: From Data to Theory, Psychology Press Ltd
 3. Aitchison, J. (1994) Words in the mind: an introduction to the mental lexicon, Blackwell
 4. Warren, P. (2013): Introducing Psycholinguistics, Cambridge University Press, N.Y.
Dopunska literatura
 1. Kuvač, Palmović (2007) Metodologija istraživanja dječjeg jezika, Slap
 2. Erdeljac, Vlasta, Maja Lakuš (2013) Leksičke veze u mentalnom leksikonu dvogodišnjaka i trogodišnjaka, U: A. Peti-Stantić, M. M. Stanojević (ur) Jezik kao informacija, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku i Srednja Europa, Zagreb, 21-41.
 3. Fromkin (1973) Speech Errors as Linguistic Evidence

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar