Naziv
Talijanski jezik za akademske potrebe 3
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS
2
Šifra
225458
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Sadržaj
 1. Upute za upotrebu rječnika, vrste rječnika, objašnjenje rječničkih simbola i pojmova, popis kratica. Upoznavanje sa obvezatnom i izbornom literaturom. Kraća domaća zadaća kao oblik prethodno stečenog znanja.
 2. Upoznavanje sa dosad stečenim znanjem studenata kroz čitanje teksta iz svakodnevne situacije, Provjera leksičkih i gramatičkih znanja kroz predloženi tekst u vidu čitanja, razumijevanja, dijaloga, vježbi i zadataka. Test di controllo.
 3. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Direktne zamjenice, provjera netom obrađene gramatičke i leksičke jedinice kroz predložene vježbe i zadatke. Upute za pripremu prve domaće zadaće.
 4. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Ponavljanje direktnih zamjenica u tekstovima sa dosad obrađenim glagolskim vremenima. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći, dodatni tekst kao vježba za stjecanje novog vokabulara i utvrđivanje obrađene gramatičke jedinice.
 5. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala.Direktne zamjenice u prošlom vremenu. Usvajanje novog vokabulara i izraza, vježbe i zadaci. Poticanje studenata na dijalog na teme ponuđenih kratkih tekstova. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće.
 6. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala.Utvrđivanje obrađene gramatičke jedinice. Usvajanje novog vokabulara i izraza, vježbe i zadaci. Poticanje studenata na konverzaciju upotrebom novoobrađene gramatičke jedinice. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće.
 7. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala.Indirektne zamjenice, rad na dodatno ponuđenom kraćem tekstu izvedenom iz svakodnevne situacije kao vježba čitanja i razumijevanja, širenja vokabulara i poticanja na usmeno izražavanje. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće.
 8. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala.Kraći prijevod kao vid vježbe obrađenih zamjenica, detaljna obrada vježbi i zadataka u obrađenoj lekciji uz usvajanje novog vokabulara. Prijedlog ilustracije kao teme za kraći pismeni domaći sastav kao vid provjere funkcioniranja slaganja vremena u tekstu. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći te priprema sljedeće.
 9. Tekst iz dodatne literature koji obuhvaća dosad stečena leksička i gramatička znanja, provjera stečenog znanja kroz novoponuđeno štivo, poticanje studenata na diskusiju i dijaloge dijeljenjem u manje grupe suprotstavljenog mišljenja. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći.
 10. Vježba ponavljanja prepozicija. Šira analiza teksta, traženje općih elemenata i zaključivanje na osnovu njih. Organizacija teksta, naslov, uvod, bilješke, ilustracije, raspored odlomaka, podnaslovi, ključne riječi. Prijedlog kratkog teksta za čitanje i širu analizu kao domaći zadatak.
 11. Obrada kombiniranih zamjenica (indirektne + direktne zamjenice). Analiza odlomka teksta iz ponuđene dodatne literature. Kraći prijevod kao vježba za upotrebu obrađenih zamjenica. Pisanje sažetka odlomka prema netom obrađenim uputama. Prijedlog odlomka iz novoponuđenog teksta iz dodatne literature kao pokušaj vlastite analize za domaću zadaću.
 12. Provjera domaće zadaće, analiza i diskusija predloženih varijanti domaćih zadaća. Novoponuđeni kraći stručni tekst iz dodatne literature kao poticaj za uočavanje dosad obrađenih gramatičkih problema. Kraći zadatak prepozicija.
 13. Podjela studenata u grupe sa ciljem analize i pisanja sažetaka kratkog stručnog teksta uz isticanje ključnih ideja vodilja. Kraći prijevod, prezentacija dijaloga. Prijedlog i obrada teksta po ponuđenim uputama za domaću zadaću.
 14. Obrada prethodno zadane domaće zadaće kroz podjelu studenata u grupe sa ciljem analize i pisanja sažetaka kratkog stručnog teksta uz isticanje ključnih ideja vodilja. Ponavljanje putem konverzacije na ponuđene teme.
 15. Ponavljanje stečenog znanja i vještina kroz pregled već obrađenih tekstova kao priprema za semestralnu provjeru znanja.

Ishodi učenja
 1. Koristiti tehnike čitanja stručne/znanstvene literature na talijanskom jeziku.
 2. Prepoznati uvriježene načine strukturiranja stručnog/znanstvenog teksta od organizacije cjeline teksta do organizacije paragrafa.
 3. Koristiti strukture rečenica svojstvene akademskom diskursu.
 4. Sažeti i izložiti sadržaj slušnog materijala.
 5. Napisati sažetak stručnog/znanstvenog teksta.
Metode podučavanja
Poticanje studenata na usmenu komunikaciju temeljenu na analiziranom predloženom tekstu. Upotreba slikovnog materijala kao sredstva poticanja konverzacije na stranom jeziku. Slušanje i razumijevanje stranih govornika upotrebom audio-vizualnih materijala. Poticanje samostalne diskusije na zadanu temu na stranom jeziku.
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenog znanja kroz pisanje domaćih zadaća, vježbanje usmene konverzacije, čitanje tekstova, pisanje sažetaka tekstova, provjera aktivnog sudjelovanja na nastavi te uspješnog rješavanja pismenih testova na kraju prvog i drugog semestra akademske godine.

Obavezna literatura
 1. Loredana Chiappini, Nuccia de Filippo: Un giorno in Italia 1, 2002., Bonacci editore, Roma2. Janfrancesco, E.: Parla e scrivi, 2002, Cendali editore 3. Susanna Nocchi: Grammatica pratica della lingua italiana, 2006., Alma edizioni, Firenze4. Bertoni, Nocchi: Le parole italiane, Alma edizioni, 2003., Firenze5. Barreca, Cogliandro, Murgia: Palestra italiana, 2003., Bonacci editore, Roma6. Bailini, Consonno: I verbi italiani, 2004., Alma edizioni, Firenze
 2. Janfrancesco, E.: Parla e scrivi, 2002, Cendali editore
 3. Susanna Nocchi: Grammatica pratica della lingua italiana, 2006., Alma edizioni, Firenze
 4. Bertoni, Nocchi: Le parole italiane, Alma edizioni, 2003., Firenze
 5. Barreca, Cogliandro, Murgia: Palestra italiana, 2003., Bonacci editore, Roma
 6. Bailini, Consonno: I verbi italiani, 2004., Alma edizioni, Firenze
Dopunska literatura
 1. dr. Jernej, J.: Konverzacijska talijanska gramatika, 1982., Školska knjiga
 2. Amato, C.: Mondo Italiano, Bonacci editore, 1999., Roma
 3. Enciclopedia Garzanti Universale, Aldo Garzanti Editore, 1998.
 4. Vježbe i materijali sa Internetskih stranica.

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar