Naziv
Počeci simbolike i umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
235565
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Zimski semestar