Naziv
Razvoj i učenje jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124368
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Po završetku kolegija (Razvoj i učenje jezika) student će moći usporediti različite metodološke pristupe u istraživanju dječjeg jezika, razlikovati faze razvoja govorne interakcije i kritički valorizirati znanstvenu literaturu iz područja usvajanja i učenja dječjeg jezika.
Sadržaj
 1. Uvodni sat; temeljni podaci o kolegiju, obaveze polaznika, literatura, raspored seminara
 2. Biheviorističke teorije učenja jezika
 3. Kognitivno-evolucionističke teorije razvoja inteligencije i jezika
 4. Kognitivno-socijalne teorije razvoja mišljenja i jezika
 5. Interakcionističke teorije učenja jezika
 6. Nativističke teorije usvajanja
 7. Prvi kolokvij
 8. Odabrana poglavlja: rani jezični razvoj; fonologija
 9. Odabrana poglavlja: rani jezični razvoj; morfologija
 10. Odabrana poglavlja: rani jezični razvoj; sintaksa
 11. Odabrana poglavlja: semantika, pragmatika i diskurs dječjeg jezika
 12. Razvoj govorne interakcije: razgovora, naracije i argumentacije
 13. Razvoj jezične imaginacije i razvoj simboličke funkcije
 14. Atipični jezični razvoj; odstupanja od zdravog jezičnog razvoja
 15. Drugi kolokvij

Ishodi učenja
 1. nabrojati i objasniti teorije učenja jezika 20. Stoljeća
 2. usporediti aspekte učenja i aspekte usvajanja jezika
 3. razlikovati faze razvoja govorne interakcije (razgovora, pripovijedanja, argumentacije)
 4. procijeniti važnost pojedinog jezičnog poremećaja u toku usvajanja jezika
 5. usporediti različite metodološke pristupe u istraživanju dječjeg jezika
 6. kritički valorizirati znanstvenu literaturu na hrvatskom i engleskom jeziku iz područja usvajanja i učenja dječjeg jezika
 7. stručno argumentirati u akademskim i popularnim raspravama o tematici usvajanja i učenja dječjeg jezika
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Bodovanje svih aktivnosti tijekom nastave: 2 pisana kolokvija na temelju zadane literature i prezentacija s nastave, seminarski zadatak, prisustvovanje nastavi.

Obavezna literatura
 1. Bavin, E.L. (ur.) (2009) The Cambridge Handbook of Child Language. Cambridge University Press.
 2. Cattell ,R. (2007) Children's Language Consensus And Controversy. Continuum International Publishing Group.
 3. Clark E. (2003) First Language Acquisition Cambridge. University Press.
 4. Hoff, E. i Shatz, M. (ur.) (2007) Blackwell handbook of language development. Blackwell Publishing Ltd.
 5. O’Grady W. (2005) How Children Learn Language. Cambridge University Press.
Dopunska literatura
 1. Verhoeven, L. i Balkom, H. (ur.) (2004) Classification of Developmental Language Disorders Theoretical Issues and Clinical Implications. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar