Naziv
Rimska klasična arheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
117483
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
prikazati i proučiti materijalne ostatke rimske civilizacije u gradu Rimu i Italiji bez provincija; uputiti studente u načine uspoređivanja i ocjenjivanja materijalnih i pisanih podataka, a u svrhu razumijevanja rimske kronologije i razvitka društva općenito.
Sadržaj
 1. Dalmatinci u gradu Rimu
 2. Romul osniva Rim I.
 3. Siromasi i satira
 4. Romul osniva Rim II.
 5. Novac, banke i financije u antičkom Rimu
 6. Romul osniva Rim III.
 7. Vatrogasci i ostali redarstvenici u gradu Rimu
 8. Romul osniva Rim IV.
 9. Obiteljski život i položaj žena u rimskom društvu
 10. Romul osniva Rim V.
 11. Antički Rim u heavy metal i popularnoj glazbi
 12. Romul osniva Rim VI.
 13. Romul osniva Rim VII.
 14. Romul osniva Rim VIII.
 15. Romul osniva Rim IX.

Ishodi učenja
 1. prikazati i upoznati studente s materijalnim ostacima rimske civilizacije u gradu Rimu i Italiji
 2. iznijeti i opisati osnovne periode i područja (arhitektura, skulptura, slikarstvo i umjetnički obrt)
 3. objasniti terminologiju i metodologiju te temeljne znanstvene spoznaje osnovnih perioda i područja
 4. to povezati i integrirati prethodno stečena znanja iz klasične arheologije sa novo stečenim spoznajama te omogućiti temelj za slušanje rimske provincijalne arheologije
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije.
Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. John E. Stambaugh, The Ancient Roman City, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1988.
 2. Hilary J. Deighton, A Day in the Life of Ancient Rome, Bristol Classical Press, 1996.
Dopunska literatura
 1. John Boardman, Jasper Griffin & Oswyn Murray, The Oxford History of the Classical World, Oxford University Press, 1986. – dio drugi: Rim
 2. Colin Wells, The Roman Empire, Harvard University Press, Cambridge Mass. 2000. (2. izd.)
 3. Pericle Ducati, L'Arte Classica, U.T.E.T. Torino, 1967. (3. izd.), str. 537-705, rimska umjetnost.
 4. Razni autori Cambridge Ancient History, Cambridge University Press, 1980.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar