Naziv
Rimska klasična arheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117483
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
prikazati i proučiti materijalne ostatke rimske civilizacije u gradu Rimu i Italiji bez provincija; uputiti studente u načine uspoređivanja i ocjenjivanja materijalnih i pisanih podataka, a u svrhu razumijevanja rimske kronologije i razvitka društva općenito.
Sadržaj
 1. Ekologija Lacija 1 (cuniculi, cloaca, smeće, Venus Cloacina, malaria mefitis)
 2. Ekologija Lacija 2 (cuniculi, cloaca, smeće, Venus Cloacina, malaria mefitis)
 3. Mons Testaceus i smeće u Rimu
 4. Bogati, siromašni i vrlo siromašni
 5. Siromasi i satira
 6. Stranci u Rimu
 7. Grobovi bogataša i siromaha u Rimu 1
 8. Grobovi bogataša i siromaha u Rimu 2
 9. Sigurnost grada, policija i vatrogasci
 10. Vatrogasci i dnevni redarstvenici kroz epigrafiju
 11. Obiteljski život i položaj žena u carskom Rimu
 12. Život u inzulama: kuhanje kod kuće i kućna keramika
 13. Rimski fast food i restorani
 14. Slavni Rimljani i događaji u popularnoj glazbi
 15. Slavni Rimljani i događaji u popularnim medijima

Ishodi učenja
 1. prikazati i upoznati studente s materijalnim ostacima rimske civilizacije u gradu Rimu i Italiji
 2. iznijeti i opisati osnovne periode i područja (arhitektura, skulptura, slikarstvo i umjetnički obrt)
 3. objasniti terminologiju i metodologiju te temeljne znanstvene spoznaje osnovnih perioda i područja
 4. povezati i integrirati prethodno stečena znanja iz klasične arheologije sa novo stečenim spoznajama te omogućiti temelj za slušanje rimske provincijalne arheologije
Metode podučavanja
Predavanja kao izlaganja ex cathedra i ostali oblici komunikacije. Predavanja se služe slikovnim i filmskim materijalima, posjetima muzejima i ostalim medijima prema potrebi.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. John E. Stambaugh, The Ancient Roman City, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1988.
 2. Hilary J. Deighton, A Day in the Life of Ancient Rome, Bristol Classical Press, 1996.
Dopunska literatura
 1. John Boardman, Jasper Griffin & Oswyn Murray, The Oxford History of the Classical World, Oxford University Press, 1986. – dio drugi: Rim
 2. Colin Wells, The Roman Empire, Harvard University Press, Cambridge Mass. 2000. (2. izd.)
 3. Pericle Ducati, L'Arte Classica, U.T.E.T. Torino, 1967. (3. izd.), str. 537-705, rimska umjetnost.
 4. Razni autori Cambridge Ancient History, Cambridge University Press, 1980.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. smjer Antička, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. smjer Prapovijesna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. smjer Srednjovjekovna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar