Naziv
Sustavi za organizaciju znanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
124350
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Pružiti studentima temeljna znanja iz područja sustava za organizaciju znanja. Definirati svrhu, načela i porijeklo sustava za organizaciju znanja. Definirati intelektualnu, povijesnu i filozofsku osnovu organizacije znanja. Pokriti osnovne tipove sustava za organizaciju znanja: popisi pojmova, klasifikacije i kategorizacije, relacijski popisi. Pružiti pregled i razvoj osnovnih sustava za organizaciju znanja: tezaurusi, klasifikacije, ontologije, semantički web, društveno označivanje.
Sadržaj
 1. Polazišta i problemi sustava za organizaciju znanja
 2. Intelektualna osnova organizacije znanja
 3. Povijesna i filozofska osnova organizacije znanja
 4. Osnovni pojmovi organizacije znanja
 5. Prirodni i kontrolirani jezik u organizaciji znanja
 6. Dokumentacijski jezici
 7. Provjera znanja
 8. Tezaurusi kao sustav organizacije znanja
 9. Klasifikacije kao sustav organizacije znanja
 10. Bibliotečno-bibliografske klasifikacije
 11. Sustavi za organizaciju znanja baštinskom okruženju
 12. Sustavi za organizaciju znanja u poslovnom okruženju
 13. Društveno označivanje i folksonomije kao metoda organizacije znanja
 14. Ontologije kao podloga sustava za organizaciju znanja
 15. Provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Razumjeti osnovne pojmove teorije organizacije znanja
 2. Znati definirati porijeklo i filozofsku osnovu sustava za organizaciju znanja
 3. Znati razlikovati i primijeniti različite vrste sustava za organizaciju znanja u informacijskom okruženju
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Seminar 40% Pismeni ispit 40% Usmeni ispit 20%

Obavezna literatura
 1. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / urednica Jadranka Lasić-Lazić.Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2004
 2. Svenonious. E. Intelektualne osnove organizacije informacija / prevela Mirna Willer. Lokve : Benja, 2005
Dopunska literatura
 1. Rowley, J and Hartley, R. Organizing knowledge : an introduction to managing access to information. Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2008.
 2. Popper, K. R. Objective knowledge. Oxford : Oxford University Press, 1979.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij