Naziv
smjer Informatika (nastavnički)
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Informatika (nastavnički)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar informacijskih znanosti
magistra informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. analizirati i rješavati informatičke potrebe korisnika
 2. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 3. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 4. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 5. koristiti, primjenjivati i prenositi znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 6. prenositi znanja i primjenjivati različite metode uporabe i izgradnje baze podataka, projektiranja i programiranja u Internetskom okruženju
 7. prenositi znanja, predlagati koncepte, mogućnosti i razvijati baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 8. prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz podučja te ih uključiti u nastavni plan i program
 9. sintetizirati, integrirati i predlagati primjenu informatičkih, informacijskih i logičkih modela u procesu jezičnog inženjeringa, računalne obrade jezika, leksikografije i strojnog i strojno potpomognutog prevođenja te prenosi u nastavni proces
 10. sudjelovati i osmišljavati koncepciju u vođenju informacijske i informatičke politike u svojoj sredini
 11. vrednovati programe, valorizirati njihovu organizaciju, pretraživanje i zaštitu

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611
Društveno-humanistička informatika 118056
Internetska kultura 118061
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Logičko programiranje 117613
Marketing baštine 117585
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Mobilne aplikacije 125434
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589
Prikaz rječničkog znanja 118072
Programiranje baze podataka 117593
Projektiranje informacijskih sustava 117594
Računarska lingvistika 117614
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Školske knjižnice 131811
Upravljanje baštinom 117595
Upravljanje informacijama i znanjem 117597
Upravljanje u muzejima 117598
Uvod u istraživačke metode 184229
Uvod u leksikografiju 118078
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (11790)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Arhitektura muzeja 124330
Baština i razvoj 124332
Bibliografska organizacija II 125421
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061
Interpretacija baštine 124341
Knjiga i čitanje 125428
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430
Knjižnično upravljanje 125432
Kulturni turizam 118064
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219
Muzejska edukacija 124345
Narodne knjižnice 125435
Računalna analiza teksta i podataka 181265
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136
Sustavi za organizaciju znanja 124350
Sveučilišno knjižničarstvo 118073
Zaštita elektroničkog gradiva 125438
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (11790)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611
Društveno-humanistička informatika 118056
Internetska kultura 118061
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Logičko programiranje 117613
Marketing baštine 117585
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Mobilne aplikacije 125434
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589
Prikaz rječničkog znanja 118072
Programiranje baze podataka 117593
Projektiranje informacijskih sustava 117594
Računarska lingvistika 117614
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Školske knjižnice 131811
Upravljanje baštinom 117595
Upravljanje informacijama i znanjem 117597
Upravljanje u muzejima 117598
Uvod u istraživačke metode 184229
Uvod u leksikografiju 118078
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 12 ECTS bodova (11790)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11052)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati izborne kolegije (10674)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Arhitektura muzeja 124330
Baština i razvoj 124332
Bibliografska organizacija II 125421
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061
Interpretacija baštine 124341
Knjiga i čitanje 125428
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430
Knjižnično upravljanje 125432
Kulturni turizam 118064
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219
Muzejska edukacija 124345
Narodne knjižnice 125435
Računalna analiza teksta i podataka 181265
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136
Sustavi za organizaciju znanja 124350
Sveučilišno knjižničarstvo 118073
Zaštita elektroničkog gradiva 125438
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (11790)