Naziv
smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar muzeologije i upravljanja baštinom
magistra muzeologije i upravljanja baštinom
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

  1. demonstrirati poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja te sve to interpretirati na znanstvenoj razini
  2. planirati, organizirati, oblikovati i vrednovati različite oblika komunikacije u muzejima, galerijama i srodnim ustanovama
  3. voditi ravnopravni dijalog i suradnju s gospodarskim subjektima, posebice onim u turističkom sektoru
  4. primijeniti poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja pri obavljanju stručnih poslova u praksi
  5. razviti planove rada, uspostavljanje promidžbene i marketinške djelatnosti
  6. istraživati muzeološku/baštinsku problematiku, govorno i pisano prezentirati rezultate toga stručnom slušateljstvu i svim javnostima
  7. obavljati osnovne funkcije upravljanja na svim razinama
  8. upravljati predmetima, zbirkama i informacijama o baštini

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Dokumentacija u muzejima II 117580
Muzejske zbirke 117586
Osnove baštinske komunikacije 117587
Uvod u istraživačke metode 184229
Zaštita muzejskih zbirki 117599
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Baze podataka u internetskom okruženju 117576
Bibliografska organizacija II 125421
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Društveno-humanistička informatika 118056
Epistemologija informacijske znanosti 124338
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061
Internetska kultura 118061
Knjiga i čitanje 125428
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430
Knjižnično upravljanje 125432
Kombinatorika i grafovi 117584
Logičko programiranje 117613
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Metodika nastave informatike 1 124344
Metodika nastave informatike 2 117603
Mobilne aplikacije 125434
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Narodne knjižnice 125435
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589
Prikaz rječničkog znanja 118072
Programiranje baze podataka 117593
Projektiranje informacijskih sustava 117594
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136
Računarska lingvistika 117614
Sustavi za organizaciju znanja 124350
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Sveučilišno knjižničarstvo 118073
Školske knjižnice 131811
Umjetna inteligencija 60191
Upravljanje informacijama i znanjem 117597
Uvod u leksikografiju 118078
Zaštita elektroničkog gradiva 125438
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Baština i razvoj 124332
Interpretacija baštine 124341
Muzejska edukacija 124345
Muzejske izložbe 124346
Virtualni muzej 124356
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Baze podataka u internetskom okruženju 117576
Bibliografska organizacija II 125421
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Društveno-humanistička informatika 118056
Epistemologija informacijske znanosti 124338
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061
Internetska kultura 118061
Knjiga i čitanje 125428
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430
Knjižnično upravljanje 125432
Kombinatorika i grafovi 117584
Logičko programiranje 117613
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Metodika nastave informatike 1 124344
Metodika nastave informatike 2 117603
Mobilne aplikacije 125434
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Narodne knjižnice 125435
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589
Prikaz rječničkog znanja 118072
Programiranje baze podataka 117593
Projektiranje informacijskih sustava 117594
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136
Računarska lingvistika 117614
Sustavi za organizaciju znanja 124350
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Sveučilišno knjižničarstvo 118073
Školske knjižnice 131811
Umjetna inteligencija 60191
Upravljanje informacijama i znanjem 117597
Uvod u leksikografiju 118078
Zaštita elektroničkog gradiva 125438
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Marketing baštine 117585
Upravljanje baštinom 117595
Upravljanje u muzejima 117598
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Baze podataka u internetskom okruženju 117576
Bibliografska organizacija II 125421
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Društveno-humanistička informatika 118056
Epistemologija informacijske znanosti 124338
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061
Internetska kultura 118061
Knjiga i čitanje 125428
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430
Knjižnično upravljanje 125432
Kombinatorika i grafovi 117584
Logičko programiranje 117613
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Metodika nastave informatike 1 124344
Metodika nastave informatike 2 117603
Mobilne aplikacije 125434
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Narodne knjižnice 125435
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589
Prikaz rječničkog znanja 118072
Programiranje baze podataka 117593
Projektiranje informacijskih sustava 117594
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136
Računarska lingvistika 117614
Sustavi za organizaciju znanja 124350
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Sveučilišno knjižničarstvo 118073
Školske knjižnice 131811
Umjetna inteligencija 60191
Upravljanje informacijama i znanjem 117597
Uvod u leksikografiju 118078
Zaštita elektroničkog gradiva 125438
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Baze podataka u internetskom okruženju 117576
Bibliografska organizacija II 125421
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Društveno-humanistička informatika 118056
Epistemologija informacijske znanosti 124338
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061
Internetska kultura 118061
Knjiga i čitanje 125428
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430
Knjižnično upravljanje 125432
Kombinatorika i grafovi 117584
Logičko programiranje 117613
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Metodika nastave informatike 1 124344
Metodika nastave informatike 2 117603
Mobilne aplikacije 125434
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Narodne knjižnice 125435
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589
Prikaz rječničkog znanja 118072
Programiranje baze podataka 117593
Projektiranje informacijskih sustava 117594
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136
Računarska lingvistika 117614
Sustavi za organizaciju znanja 124350
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Sveučilišno knjižničarstvo 118073
Školske knjižnice 131811
Umjetna inteligencija 60191
Upravljanje informacijama i znanjem 117597
Uvod u leksikografiju 118078
Zaštita elektroničkog gradiva 125438