Naziv
smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar muzeologije i upravljanja baštinom
magistra muzeologije i upravljanja baštinom
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

  1. demonstrirati poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja te sve to interpretirati na znanstvenoj razini
  2. planirati, organizirati, oblikovati i vrednovati različite oblika komunikacije u muzejima, galerijama i srodnim ustanovama
  3. voditi ravnopravni dijalog i suradnju s gospodarskim subjektima, posebice onim u turističkom sektoru
  4. primijeniti poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja pri obavljanju stručnih poslova u praksi
  5. razviti planove rada, uspostavljanje promidžbene i marketinške djelatnosti
  6. istraživati muzeološku/baštinsku problematiku, govorno i pisano prezentirati rezultate toga stručnom slušateljstvu i svim javnostima
  7. obavljati osnovne funkcije upravljanja na svim razinama
  8. upravljati predmetima, zbirkama i informacijama o baštini

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Dokumentacija u muzejima II 117580
Muzejske zbirke 117586
Osnove baštinske komunikacije 117587
Uvod u istraživačke metode 184229
Zaštita muzejskih zbirki 117599
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Baze podataka u internetskom okruženju 117576
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Društveno-humanistička informatika 118056
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099
Internetska kultura 118061
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Kombinatorika i grafovi 117584
Logičko programiranje 117613
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Metodika nastave informatike 2 117603
Mobilne aplikacije 125434
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589
Prikaz rječničkog znanja 118072
Programiranje baze podataka 117593
Projektiranje informacijskih sustava 117594
Računarska lingvistika 117614
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Školske knjižnice 131811
Upravljanje informacijama i znanjem 117597
Uvod u leksikografiju 118078
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Baština i razvoj 124332
Interpretacija baštine 124341
Muzejska edukacija 124345
Muzejske izložbe 124346
Virtualni muzej 124356
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Marketing baštine 117585
Upravljanje baštinom 117595
Upravljanje u muzejima 117598
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Baze podataka u internetskom okruženju 117576
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Društveno-humanistička informatika 118056
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099
Internetska kultura 118061
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Kombinatorika i grafovi 117584
Logičko programiranje 117613
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Metodika nastave informatike 2 117603
Mobilne aplikacije 125434
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589
Prikaz rječničkog znanja 118072
Programiranje baze podataka 117593
Projektiranje informacijskih sustava 117594
Računarska lingvistika 117614
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Školske knjižnice 131811
Upravljanje informacijama i znanjem 117597
Uvod u leksikografiju 118078
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10679)
2.1. Kolegiji s odsjeka