Naziv
smjer Informatologija
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Informatologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar informacijskih znanosti
magistra informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati potrebe korisnika, organizacije i kvalitete
 2. demonstrirati načela računalne analize digitalizirane rječničke građe leksikografske obrade i integriranih računalnih jezičnih sustava
 3. koristiti konkordancije i druge izvore u integraciji s drugim metodama i alatima jezičnog inženjeringa
 4. kritički procjenjivati sustave menadžmenta znanja i implementaciju takvih sustava
 5. kreirati rječničke natuknice
 6. kritički prosuđivati u području poslovnih izvjesnica
 7. oblikovati, primjenjivati, kritički prosuđivati i predlagati sustave utemeljene na riječima i rečenicama
 8. planirati, organizirati, provoditi i razvijati kvantitativna istraživanja obrade znanja i prirodnoga jezika
 9. razvijati metode korpusne analize i integracije rezultata
 10. primjenjivati bibliometrijske metode
 11. preispitivati uvjetovanost pojedinih formi znanja u socijalnim, tehnološkim i komunikacijskim obrascima
 12. upravljati projektima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti i procesima organizacije znanja
 13. stvarati mikrouzorak vlastitoga tezaurusa
 14. preporučiti metode za razlikovanje prirode obavijesti, dezinformacija i izvjesnica
 15. sudjelovati, analizirati, planirati i upravljati radom na rječničkim projektima, na projektima računalnog prevođenja, prijevodnih memorija i integriranih jezičnih sustava
 16. upotrebljavati, analizirati, vrednovati probleme vezane za dizajn, razvoj, evaluaciju i realizaciju dijaloških sustava utemeljenih na prirodnom jeziku, u elektroničkoj enciklopediji, automatskom računalnom prevođenju, prijevodnim memorijama i u računalnim rječničkim bazama

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Uvod u istraživačke metode 184229
2. Izborni kolegiji - od 1. do 3. sem. upisati ukupno 21 ECTS - od 1. do 3. semestra upisati ukupno 21 ECTS bod (10678)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Baze podataka u internetskom okruženju 117576
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Društveno-humanistička informatika 118056
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099
Internetska kultura 118061
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Kombinatorika i grafovi 117584
Logičko programiranje 117613
Marketing baštine 117585
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Metodika nastave informatike 2 117603
Mobilne aplikacije 125434
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589
Prikaz rječničkog znanja 118072
Programiranje baze podataka 117593
Projektiranje informacijskih sustava 117594
Računarska lingvistika 117614
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Školske knjižnice 131811
Upravljanje baštinom 117595
Upravljanje informacijama i znanjem 117597
Upravljanje u muzejima 117598
Uvod u leksikografiju 118078
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 3. sem. upisati ukupno 21 ECTS - od 1. do 3. semestra upisati ukupno 21 ECTS bod (10678)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Arhitektura muzeja 124330
Baština i razvoj 124332
Bibliografska organizacija II 125421
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061
Interpretacija baštine 124341
Knjiga i čitanje 125428
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430
Knjižnično upravljanje 125432
Kulturni turizam 118064
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219
Metodika nastave informatike 1 124344
Muzejska edukacija 124345
Narodne knjižnice 125435
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136
Sustavi za organizaciju znanja 124350
Sveučilišno knjižničarstvo 118073
Umjetna inteligencija 60191
Zaštita elektroničkog gradiva 125438
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Obvezni kolegiji - odabrati 6 ECTS bodova (12454)
3. Izborni kolegiji - od 1. do 3. sem. upisati ukupno 21 ECTS - od 1. do 3. semestra upisati ukupno 21 ECTS bod (10678)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Baze podataka u internetskom okruženju 117576
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Društveno-humanistička informatika 118056
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099
Internetska kultura 118061
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Kombinatorika i grafovi 117584
Logičko programiranje 117613
Marketing baštine 117585
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Metodika nastave informatike 2 117603
Mobilne aplikacije 125434
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589
Prikaz rječničkog znanja 118072
Programiranje baze podataka 117593
Projektiranje informacijskih sustava 117594
Računarska lingvistika 117614
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Školske knjižnice 131811
Upravljanje baštinom 117595
Upravljanje informacijama i znanjem 117597
Upravljanje u muzejima 117598
Uvod u leksikografiju 118078
4. semestar