Naziv
smjer Arhivistika
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Arhivistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar informacijskih znanosti
magistra informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. primjenjivati metode kriptografske zaštite digitalnog gradiva
 2. kvantitativno i kvalitativno vrednovati službe i usluge
 3. planirati i provoditi spisovodstvene postupke
 4. organizirati, označavati i pretraživati informacije i/ili informacijske izvore
 5. stvarati i upravljati analognim i digitalnim zbirkama, fondovima, serijama, podserijama, dosjeima, predmetima, zapisima i dokumentima
 6. tumačiti povijesni razvitak informacijske struke i preispitivati mogućnosti njenog budućeg razvoja
 7. procjenjivati informacijske potrebe i planirati odgovarajuće službe i usluge
 8. provoditi programe zaštitite i dugoročnog očuvanja analognog i digitalnog gradiva
 9. provoditi marketinške postupke u svrhu komunikacije s javnošću
 10. razvijati usluge i programe za korisnike
 11. upotrebljavati i prilagođavati sustave za upravljanje dokumentima i zapisima
 12. upotrebljavati i prilagođavati sustave digitalnih arhiva / digitalnih repozitorija
 13. vrednovati gradivo, odabrati ga za čuvanje te planirati i provoditi njegovo izlučivanje
 14. planirati i voditi stručne projekte

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10670)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Baze podataka u internetskom okruženju 117576
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Društveno-humanistička informatika 118056
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099
Internetska kultura 118061
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Kombinatorika i grafovi 117584
Logičko programiranje 117613
Marketing baštine 117585
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Metodika nastave informatike 2 117603
Mobilne aplikacije 125434
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Prikaz rječničkog znanja 118072
Računarska lingvistika 117614
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Školske knjižnice 131811
Upravljanje baštinom 117595
Upravljanje u muzejima 117598
Uvod u istraživačke metode 184229
Uvod u leksikografiju 118078
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Arhivsko zakonodavstvo 124331
Digitalni arhivi 124334
Sustavi za organizaciju znanja 124350
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10670)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Arhitektura muzeja 124330
Baština i razvoj 124332
Bibliografska organizacija II 125421
Epistemologija informacijske znanosti 124338
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061
Interpretacija baštine 124341
Knjiga i čitanje 125428
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430
Knjižnično upravljanje 125432
Kulturni turizam 118064
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219
Metodika nastave informatike 1 124344
Muzejska edukacija 124345
Narodne knjižnice 125435
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136
Sveučilišno knjižničarstvo 118073
Umjetna inteligencija 60191
Zaštita elektroničkog gradiva 125438
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10670)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Baze podataka u internetskom okruženju 117576
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Društveno-humanistička informatika 118056
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099
Internetska kultura 118061
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Kombinatorika i grafovi 117584
Logičko programiranje 117613
Marketing baštine 117585
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Metodika nastave informatike 2 117603
Mobilne aplikacije 125434
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Prikaz rječničkog znanja 118072
Računarska lingvistika 117614
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Školske knjižnice 131811
Upravljanje baštinom 117595
Upravljanje u muzejima 117598
Uvod u istraživačke metode 184229
Uvod u leksikografiju 118078
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - od 1. do 4. sem. upisati ukupno 43 ECTS - od 1. do 4. semestra upisati ukupno 43 ECTS boda (10670)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Arhitektura muzeja 124330
Baština i razvoj 124332
Bibliografska organizacija II 125421
Epistemologija informacijske znanosti 124338
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061
Interpretacija baštine 124341
Knjiga i čitanje 125428
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430
Knjižnično upravljanje 125432
Kulturni turizam 118064
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219
Metodika nastave informatike 1 124344
Muzejska edukacija 124345
Narodne knjižnice 125435
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136
Sveučilišno knjižničarstvo 118073
Umjetna inteligencija 60191
Zaštita elektroničkog gradiva 125438