Naziv
smjer Informatika (nastavnički)
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Informatika (nastavnički)
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije informatike
magistra edukacije informatike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati i rješavati informatičke potrebe korisnika
 2. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 3. prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz podučja te ih uključiti u nastavni plan i program
 4. prenositi znanja iz primjene različitih metoda uporabe i izgradnje baze podataka, projektiranja i programiranja u Internetskom okruženju
 5. koristiti, primjenjivati i prenositi znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 6. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 7. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 8. prenositi znanja, predlagati koncepte, mogućnosti i razvijati baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 9. sintetizirati, integrirati i predlagati primjenu informatičkih, informacijskih i logičkih modela u procesu jezičnog inženjeringa, računalne obrade jezika, leksikografije i strojnog i strojno potpomognutog prevođenja te prenosi u nastavni proces
 10. sudjelovati i osmišljavati koncepciju u vođenju informacijske i informatičke politike u svojoj sredini
 11. vrednovati programe, valorizirati njihovu organizaciju, pretraživanje i zaštitu

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nenastavničke kombinacije smjerova (10675)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Društveno-humanistička informatika 118056
Internetska kultura 118061
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Kombinatorika i grafovi 117584
Logičko programiranje 117613
Marketing baštine 117585
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Mobilne aplikacije 125434
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589
Prikaz rječničkog znanja 118072
Programiranje baze podataka 117593
Projektiranje informacijskih sustava 117594
Računarska lingvistika 117614
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Školske knjižnice 131811
Upravljanje baštinom 117595
Upravljanje informacijama i znanjem 117597
Upravljanje u muzejima 117598
Uvod u istraživačke metode 184229
Uvod u leksikografiju 118078
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (11789)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nenastavničke kombinacije smjerova (10675)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Arhitektura muzeja 124330
Baština i razvoj 124332
Bibliografska organizacija II 125421
Epistemologija informacijske znanosti 124338
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061
Interpretacija baštine 124341
Knjiga i čitanje 125428
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430
Knjižnično upravljanje 125432
Kulturni turizam 118064
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219
Muzejska edukacija 124345
Narodne knjižnice 125435
Računalna analiza teksta i podataka 181265
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136
Sustavi za organizaciju znanja 124350
Sveučilišno knjižničarstvo 118073
Umjetna inteligencija 60191
Zaštita elektroničkog gradiva 125438
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (11789)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nenastavničke kombinacije smjerova (10675)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Društveno-humanistička informatika 118056
Internetska kultura 118061
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Kombinatorika i grafovi 117584
Logičko programiranje 117613
Marketing baštine 117585
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Mobilne aplikacije 125434
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589
Prikaz rječničkog znanja 118072
Programiranje baze podataka 117593
Projektiranje informacijskih sustava 117594
Računarska lingvistika 117614
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Školske knjižnice 131811
Upravljanje baštinom 117595
Upravljanje informacijama i znanjem 117597
Upravljanje u muzejima 117598
Uvod u istraživačke metode 184229
Uvod u leksikografiju 118078
4. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (11789)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
Didaktika (NM) 120083
Psihologija odgoja i obrazovanja (NM) 120082
Sustavna pedagogija (NM) 120085
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (11789)
4. Izborni kolegiji - opcionalno zbog nastavničko-nenastavničke kombinacije smjerova (10675)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Arhitektura muzeja 124330
Baština i razvoj 124332
Bibliografska organizacija II 125421
Epistemologija informacijske znanosti 124338
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061
Interpretacija baštine 124341
Knjiga i čitanje 125428
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430
Knjižnično upravljanje 125432
Kulturni turizam 118064
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219
Muzejska edukacija 124345
Narodne knjižnice 125435
Računalna analiza teksta i podataka 181265
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136
Sustavi za organizaciju znanja 124350
Sveučilišno knjižničarstvo 118073
Umjetna inteligencija 60191
Zaštita elektroničkog gradiva 125438