Naziv
smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Puni naziv
Informacijske znanosti, smjer Muzeologija i upravljanje baštinom
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar muzeologije i upravljanja baštinom
magistra muzeologije i upravljanja baštinom
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

  1. demonstrirati poznavanje svih glavnih muzeoloških/baštinskih pojmova, teorijske i metodološke pretpostavke unutar ovih područja
  2. istraživati muzeološku/baštinsku problematiku
  3. planirati, organizirati i osnovno oblikovati različite načine komuniciranja u muzeju ili srodnim ustanovama s osobitim naglaskom na izložbe i pedagošku djelatnost
  4. prenijeti svoje znanje stručnoj i drugim javnostima
  5. oblikovati znanstveni i stručni rad u okviru muzeološke/baštinske struke
  6. planirati i upravljati razvojem marketinške djelatnosti
  7. primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja u znanstvenim okvirima i u rješavanju problema na stručnoj razini
  8. upravljati predmetima, zbirkama i informacijama o baštini
  9. voditi ravnopravni dijalog s gospodarskim subjektima, posebice turističkim sektorom

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Dokumentacija u muzejima II 117580
Muzejske zbirke 117586
Osnove baštinske komunikacije 117587
Zaštita muzejskih zbirki 117599
2. Izborni kolegiji - od 1. do 2. sem. upisati ukupno 6 ECTS - od 1. do 2. semestra upisati ukupno 6 ECTS bodova (10680)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Baze podataka u internetskom okruženju 117576
Časopisi i znanstvena komunikacija 118055
Digitalizacija i migracija dokumenata 117611
Digitalni resursi i prijevodne memorije 170356
Društveno-humanistička informatika 118056
Informacijske tehnologije u obrazovanju 120099
Internetska kultura 118061
Knjižnice i knjižnične zbirke I 117583
Kombinatorika i grafovi 117584
Logičko programiranje 117613
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 125692
Metodika nastave informatike 2 117603
Mobilne aplikacije 125434
Nakladništvo i knjižarstvo 65730
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom 117589
Prikaz rječničkog znanja 118072
Programiranje baze podataka 117593
Projektiranje informacijskih sustava 117594
Računarska lingvistika 117614
Sustavi za označivanje i pretraživanje I 117608
Školske knjižnice 131811
Upravljanje informacijama i znanjem 117597
Uvod u istraživačke metode 184229
Uvod u leksikografiju 118078
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Baština i razvoj 124332
Muzejske izložbe 124346
Virtualni muzej 124356
2. Izborni kolegiji - od 1. do 2. sem. upisati ukupno 6 ECTS - od 1. do 2. semestra upisati ukupno 6 ECTS bodova (10680)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Arhitektura muzeja 124330
Bibliografska organizacija II 125421
Epistemologija informacijske znanosti 124338
Informacijsko zakonodavstvo i etika 147061
Interpretacija baštine 124341
Knjiga i čitanje 125428
Knjižnice i knjižnične zbirke II 125430
Knjižnično upravljanje 125432
Kulturni turizam 118064
Metapodaci za upravljanje gradivom 129216
Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1 129219
Metodika nastave informatike 1 124344
Muzejska edukacija 124345
Narodne knjižnice 125435
Računalna obrada povijesnih tekstova 161136
Sustavi za organizaciju znanja 124350
Sveučilišno knjižničarstvo 118073
Umjetna inteligencija 60191
Zaštita elektroničkog gradiva 125438
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Marketing baštine 117585
Upravljanje baštinom 117595
Upravljanje u muzejima 117598
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 3 ECTS boda (12828)
Arhitektura muzeja 124330
Kulturni turizam 118064