Naziv
Upravljanje informacijama i znanjem
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117597
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Student će nakon odslušanih predavanja i rada u seminaru razumijeti teorijska i praktična načela i metode organizacije i upravljanja informacijama i znanjem. Razumijet će teorijska i praktična rješenja za potrebe suradnje i toka rada. Upoznat će izvore upravljanja preko aktivnosti kao što su praćenje zahtijeva, smještaj, raspored i vitalne dijelove o upravljanju projetima. Naučit će pronaći prave izvore za podršku projektu, steći vještine za planiranje i izbor najboljih izvora.
Sadržaj
 1. Društvo znanja i društvene promjene
 2. Priroda informacija i znanja
 3. Upravljanje znanjem. Vrste znanja. Tacitno i eksplicitno znanje
 4. Upravljanje vlastitim znanjem. Upravljanje vlastitim vremenom. Alati i tehnologije.
 5. Samostalno rjesavanje postavljenog zadatka
 6. Stvaranje, prikupljanje i razmjena znanja
 7. Upravljanje informacijama, podacima, spisovodstvo.
 8. Upravljanje projektima.
 9. Organizacijska kultura, Zajednice prakse
 10. Organizacija i prezentacija. Metapodaci
 11. Kodifikacija. Pristup. Tehnologija.
 12. Društveni kapital. Business inteligence - Poslovno izvještavanje
 13. Upravljanje ljudskim potencijalom
 14. Etička pitanja. E-učenje
 15. Provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Istražiti i vrednovati metode organizacije znanja
 2. Usporediti, vrednovati i odabrati modele i metode organizacije informacija
 3. Predložiti modele upravljanja osobnim znanjem i vremenom
 4. Odabrati i primjeniti elemente strategije organizacije i prezentacije znanja
 5. Uspostaviti modele upravljanja projektima i zapisima
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, projektno istraživanje (samostalno i u grupi), e-učenje
Metode ocjenjivanja
Pismeni dio ispita 30 % Usmeni dio ispita 20 % Pohađanje nastave i aktivnosti 20 % Projekt- timski rad 20 % Seminar 10%

Obavezna literatura
 1. Bahra, N. Competitive knowledge management. London : Palgrave, 2001.
 2. Davenport, T. Prusak, L. Working knowledge: how organizations manage what they know. Boston : Harvard Business School Press, 2000
 3. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / urednica Jadranka Lasić-Lazić. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2004
 4. Knowledge management for the information professional / edited by T. Kanti Srikantaiah and Michael E. D. Koenig. Medford, New Jersey: Information today, 2000.
Dopunska literatura
 1. Slavić, A. Semantički Web, sustavi za organizaciju znanja i mrežni standardi. // Informacijske znanosti u procesu promjena / urednica Jadranka Lasić-Lazić. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2005.
 2. Svenonius, E. The intellectual foundation of information organization. Cambridge, Ma; London: The MIT Press, 2000.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij