Naziv
Analiza ljudskih ostataka nađenih na arheološkim nalazištima
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117927
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. smjer Antička, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
  3. smjer Prapovijesna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
  4. smjer Srednjovjekovna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Zimski semestar