Francuski jezik i književnost, smjer Prevoditeljski

Naziv
smjer Prevoditeljski
Puni naziv
Francuski jezik i književnost, smjer Prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar francuskog jezika i književnosti
magistra francuskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni diplomski studij Francuski jezik i književnost izdalo je 16. lipnja 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
Završen preddiplomski studij
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Uvjete za upis na poslijediplomske i doktorske studijske programe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv magistar / magistra francuskog jezika i književnosti (mag. philol. franc.) te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na produbljivanju znanja iz francuskog jezika i knjizevnosti putem tri smjera : znanstvenog (istrazivackog), prevoditeljskog i nastavnickog. Nositelje ove kvalifikacije osposobljava za samostalno znanstveno istrazivanje na podrucju francuskog jezika i francuske i frankofonih knjizevnosti, prevođenje književnih i neknjiževnih tekstova, komunikaciju (tržišnu, marketinšku, turističku…), praćenje privrednog, kulturnog, političkog života u Francuskoj te odnosa između Hrvatske i Francuske, rad u obrazovanju djece, odraslih i visokom školstvu, te osim navedenog daje znanja potrebna za neke organizacijske ili voditeljske poslove u privredi, turizmu, javnim službama, medijima i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Na diplomskom studiju proširuju se i produbljuju znanja stečena na preddiplomskom studiju, svladavaju se vještine i kompetencije potrebne za znanstveno proučavanje francuskog jezika i književnosti te prevođenje s francuskog na hrvatski i obratno. Polaznici su po završetku diplomskoga studija francuskog jezika i književnosti osposobljeni za prevođenje književnih i neknjiževnih tekstova, komunikaciju (tržišnu, marketinšku, turističku…), praćenje privrednog, kulturnog, političkog života u Francuskoj te odnosa između Hrvatske i Francuske, rad u obrazovanju djece, odraslih i visokom školstvu, samostalno znanstveno proučavanje francuskog jezika, povijesti, civilizacije i književnosti, kvalitetan doprinos hrvatskoj i općoj romanistici, što im daje različite mogućnosti zapošljavanja (privreda, turizam, javne službe, školstvo, mediji i sl.) Završetkom diplomskog studija stječe se naziv magistar / magistra francuskoga jezika i književnosti.

  1. demonstrirati znanja i razumijevanje književnosti na francuskom jeziku kao temelj za izbor ispravne traduktološke strategije u pojedinim kontekstima
  2. integrirati znanja u svrhu primjenjivanja terminografske metodologije u stvaranju raznih terminografskih proizvoda
  3. povezati i uklopiti teorijska znanja i vještine iz prevođenja s već stečenima
  4. samostalno prevesti s francuskog na hrvatski tekstove za koje su potrebna specifična znanja općeg i strukovnog jezika, odnosno s hrvatskog na francuski tekstove novinskog diskursa o općim temama
  5. znanje i razumijevanje ustroja EU i međunarodnih organizacija primijeniti u kontekstu prevođenja
  6. objasniti osnovnu traduktološku i terminološku i terminografsku aparaturu i metodologiju na različitim razinama prevođenja s hrvatskog na francuski i obrnuto i primijeniti je pri prevođenju raznovrsnih tekstova
  7. učinkovito se koristiti mogućnostima i suvremenim digitalnim tehnologijama te razviti njihovu primjenu u prevoditeljskoj djelatnosti
  8. kiritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova
  9. voditi komunikaciju s naručiteljem prijevoda i/ili terminografskog proizvoda te prilagoditi dokumente u svrhu vjernog prenošenja značenja za korisnike prijevoda i/ili terminografskih proizvoda

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuski jezik 7 117518 3 15/0/30
Prijevodne vježbe 1 : francuski - hrvatski 117531 3 0/0/30
Prijevodne vježbe 1 : hrvatski - francuski 117532 3 0/0/30
Traduktologija 160830 3 30/0/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati najmanje 2 ECTS boda (10663)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuski jezik 8 124282 3 15/0/30
Hrvatski za prevoditelje 117525 4 15/0/15
Prijevodne vježbe 2 (francuski - hrvatski) 124286 3 0/0/30
Prijevodne vježbe 2 (hrvatski-francuski) 124287 3 0/0/30
2. Informatika za prevoditelje - odabrati 5 ECTS bodova (11989)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prevoditelj i računalo 140253 5 30/15/0
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (11890)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Prijevodne vježbe 3 : francuski - hrvatski 117533 3 0/0/30
Prijevodne vježbe 3 : hrvatski - francuski 117534 3 0/0/30
Terminologija 117536 3 15/0/15
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 6 ECTS bodova (10763)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Diplomski rad na studiju Francuskog jezika i književnosti 124562 15 0/0/0