Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
petak 11:00 - 12:30 ili preko aplikacije Zoom u prethodno dogovorenom terminu
Soba
B-225
Telefon
4092-123
E-mail
bbarcot@ffzg.hr

Branka Barčot (Split, 1981.) završila je studij Njemačkog jezika i književnosti i Ruskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. g. Diplomski rad piše na Sveučilištu Humboldt u Berlinu kao stipendist Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD). 2008. g. upisuje Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2014. g. doktorira na temu "Divlja životinja kao sastavnica u hrvatskoj, ruskoj i njemačkoj frazeologiji" pod mentorstvom dr. sc. Željke Fink-Arsovski, red. prof., i dr. sc. Marije Turk, red. prof.
Tijekom srednjoškolskog obrazovanja i studija višekratno boravi u inozemstvu pohađajući ljetne škole stranih jezika te sudjelujući u programu razmjene studenata (Sankt Peterburg, ljetni semestar 2005.). Od 2007. g. do danas stručno se usavršava pohađajući niz seminara za povišenje kvalifikacija profesora u Hrvatskoj, Njemačkoj i Rusiji. 2012. g. provodi tromjesečno istraživanje za disertaciju na Sveučilištu Ernst-Moritz-Arndt u Greifswaldu kao stipendist Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD).
Od 1. listopada 2008. g. zaposlena je pri Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju rusistike. Surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata: "Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika" (voditeljica prof. dr. sc. Željka Fink Arsovski). Nakon toga je do 1.7.2018. bio aktualan četverogodišnji projekt Hrvatske zaklade za znanost ("Primjena frazeološke teorije na frazeografiju", voditeljica prof. dr. sc. Željka Fink Arsovski) na kojem je B. Barčot bila suradnica. Bila je i suradnica na nekoliko institucijskih istraživačkih projekata potpore Sveučilišta u Zagrebu: "Animalistički frazemi u slavenskim jezicima" (voditeljica prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt), "Mogućnosti leksikografske obrade animalističkih frazema u slavenskim jezicima" (ista voditeljica), "Animalističke slike u frazeološkom blagu" (ista voditeljica), "Slavenska kultura kao prijevod: jezični prijenosi, kulturni transferi i književne adaptacije tuđega (istočnoslavenski i južnoslavenski dijalog)" (voditeljica doc. dr. sc. Ivana Peruško Vindakijević), "Primjena suvremenih lingvističkih pristupa u slavenskoj leksikografiji" (voditeljica doc. dr. sc. Virna Karlić). U 2021. godini B. Barčot bila je voditeljica institucijskog istraživačkog projekata potpore Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom "Publicistički potkorpus mrežnoga njemačko-hrvatskog frazeološkog rječnika". Od rujna 2019. do kolovoza 2021. godine bila je suradnica na projektu PRINCIPLE ("Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering") koji je financirao CEF (Connecting Europe Facility) (voditeljica: doc. dr. sc. Petra Bago).

Od 1. listopada 2021. obnaša funkciju predstojnice Katedre za ruski jezik.

Od studija paralelno radi i kao voditeljica tečajne nastave njemačkog i ruskog jezika u različitim školama stranih jezika.
Od 2008. godine ovlašteni je sudski tumač za njemački i ruski jezik.
Član je Hrvatskoga filološkog društva. Član je hrvatskog uredništva međunarodnog časopisa "Filološke studije".
Prevodi s njemačkog i ruskog jezika.
Područja njezina znanstveno-istraživačkog zanimanja su: lingvokulturologija, frazeologija, leksikografija, frazeografija, translatologija.
(za popis radova v. http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=309334).Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Publicistički potkorpus mrežnoga njemačko-hrvatskog frazeološkog rječnika Voditelj
2019 - 2019 Primjena suvremenih lingvističkih pristupa u slavenskoj leksikografiji Suradnik
2019 - 2021 Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering (PRINCIPLE) Suradnik
2018 - 2018 Slavenska kultura kao prijevod: jezični prijenosi, kulturni transferi i književne adaptacije tuđega Suradnik
2017 - 2017 Animalističke slike u frazeološkom blagu Suradnik
2014 - 2018 Application of phraseological theory in phraseography Suradnik

Ključni istraživački interes
 • Lingvokulturologija
 • Frazeologija
 • Frazeografija
 • Leksikografija
 • Translatologija
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Hrvatsko filološko društvo (HFD) (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. Slavofraz 2018. Međunarodni znanstveni skup "Frazeologija, učenje i poučavanje", Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Filološke studije, Nacionalno državno istraživačko sveučilište u Permu (Rusija); Institut za makedonsku književnost Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Makedonija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska); Institut za književnost i umjetnost u Beogradu (Srbija) (član hrvatskog uredništva)
 • Filološke studije, Nacionalno državno istraživačko sveučilište u Permu (Rusija); Institut za makedonsku književnost Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Makedonija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska); Institut za književnost i umjetnost u Beogradu (Srbija) (član hrvatskog uredništva)
 • Filološke studije, Nacionalno državno istraživačko sveučilište u Permu (Rusija); Institut za makedonsku književnost Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Makedonija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska); Institut za književnost i umjetnost u Beogradu (Srbija) (član hrvatskog uredništva)
 • Filološke studije, Nacionalno državno istraživačko sveučilište u Permu (Rusija); Institut za makedonsku književnost Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju (Makedonija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska); Institut za književnost i umjetnost u Beogradu (Srbija) (član hrvatskog uredništva)
Nagrade i priznanja
 • 2017. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Opis znanstvene djelatnosti
Branka Barčot je kao znanstvena novakinja primljena na projekt MZOS-a "Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika" (130-1300869-0791; glavni istraživač Željka Fink-Arsovski) koji je 31. 12. 2013. godine završen. Nakon toga je do 1.7.2018. bio aktualan četverogodišnji projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom "Primjena frazeološke teorije na frazeografiju" (voditeljica prof. dr. sc. Željka Fink Arsovski) na kojem je B. Barčot bila suradnica. Bila je i suradnica na nekoliko institucijskih istraživačkih projekata potpore Sveučilišta u Zagrebu: "Animalistički frazemi u slavenskim jezicima" (voditeljica prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt), "Mogućnosti leksikografske obrade animalističkih frazema u slavenskim jezicima" (ista voditeljica), "Animalističke slike u frazeološkom blagu" (ista voditeljica), "Slavenska kultura kao prijevod: jezični prijenosi, kulturni transferi i književne adaptacije tuđega (istočnoslavenski i južnoslavenski dijalog)" (voditeljica doc. dr. sc. Ivana Peruško Vindakijević), "Primjena suvremenih lingvističkih pristupa u slavenskoj leksikografiji" (voditeljica doc. dr. sc. Virna Karlić). U 2021. godini B. Barčot bila je voditeljica institucijskog istraživačkog projekata potpore Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom "Publicistički potkorpus mrežnoga njemačko-hrvatskog frazeološkog rječnika". Od rujna 2019. do kolovoza 2021. godine bila je suradnica na projektu PRINCIPLE ("Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering") koji je financirao CEF (Connecting Europe Facility) (voditeljica: doc. dr. sc. Petra Bago).