Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
srijeda: 14:00-15:30
Soba
B-225
Telefon
4092-123
E-mail
bbarcot@ffzg.hr

Branka Barčot (Split, 1981.) završila je studij Njemačkog jezika i književnosti i Ruskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. g. Diplomski rad piše na Sveučilištu Humboldt u Berlinu kao stipendist Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD). 2008. g. upisuje Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2014. g. doktorira na temu "Divlja životinja kao sastavnica u hrvatskoj, ruskoj i njemačkoj frazeologiji" pod mentorstvom dr. sc. Željke Fink-Arsovski, red. prof. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja i studija višekratno boravi u inozemstvu pohađajući ljetne škole stranih jezika te sudjelujući u programu razmjene studenata (Sankt Peterburg, ljetni semestar 2005.). Od 2007. g. do danas stručno se usavršava pohađajući niz seminara za povišenje kvalifikacija profesora u Hrvatskoj, Njemačkoj i Rusiji. 2012. g. provodi tromjesečno istraživanje za disertaciju na Sveučilištu Ernst-Moritz-Arndt u Greifswaldu kao stipendist Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD). Od 1. listopada 2008. g. zaposlena je pri Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju rusistike. Surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata: "Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika" (voditeljica prof. dr. sc. Željka Fink Arsovski). Do 1.7.2018. bio je aktualan četverogodišnji projekt Hrvatske zaklade za znanost ("Primjena frazeološke teorije na frazeografiju", voditeljica prof. dr. sc. Željka Fink Arsovski) na kojem je B. Barčot bila suradnica. Bila je i suradnica na projektima potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu "Animalistički frazemi u slavenskim jezicima" (voditeljica prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt), "Mogućnosti leksikografske obrade animalističkih frazema u slavenskim jezicima" (ista voditeljica), "Animalističke slike u frazeološkom blagu" (ista voditeljica), "Slavenska kultura kao prijevod: jezični prijenosi, kulturni transferi i književne adaptacije tuđega (istočnoslavenski i južnoslavenski dijalog)" (voditeljica doc. dr. sc. Ivana Peruško Vindakijević). Trenutno je suradnica na projektu potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu "Primjena suvremenih lingvističkih pristupa u slavenskoj leksikografiji" (voditeljica doc. dr. sc. Virna Karlić). Od 1.3.2019. obnaša funkciju predstojnice Katedre za ruski jezik. Od studija paralelno radi i kao voditeljica tečajne nastave njemačkog i ruskog jezika u različitim školama stranih jezika. Od 2008. godine ovlašteni je sudski tumač za njemački i ruski jezik. Član je Hrvatskoga filološkog društva. Član je hrvatskog uredništva međunarodnog časopisa "Filološke studije". Prevodi s njemačkog i ruskog jezika. Područja njezina znanstveno-istraživačkog zanimanja su: lingvokulturologija, frazeologija, leksikografija, frazeografija, translatologija. (za popis radova v. http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=309334).

Branka Barčot je kao znanstvena novakinja primljena na projekt MZOS-a "Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika" (130-1300869-0791; glavni istraživač Željka Fink-Arsovski) koji je 31. 12. 2013. godine završen. Do 1.7.2018. surađivala je na četverogodišnjem projektu Hrvatske zaklade za znanost "Primjena frazeološke teorije na frazeografiju" (br. 4054), glavni istraživač Željka Fink Arsovski. Bila je i suradnica na projektu "Animalistički frazemi u slavenskim jezicima" (1-906-2422, Sveučilište u Zagrebu, od listopada 2013. do srpnja 2014.; glavni istraživač Ivana Vidović Bolt), potom na nadostavljenim projektima "Mogućnosti leksikografske obrade animalističkih frazema u slavenskim jezicima" i "Animalističke slike u frazeološkom blagu" (uz potporu Sveučilište u Zagrebu, od srpnja pa do kraja 2017.; glavni istraživač Ivana Vidović Bolt).