Naziv
Kognitivni modeli semantičkih promjena
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124364
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija studente upoznati s temeljnim postavkama dijakronijske semantike kao suvremene lingvističke discipline koja u okviru kognitivne lingvistike značenjske promjene promatra u sprezi jezika, uma i izvanjezičnoga svijeta. Dijakronijska semantika jasno se odvaja od etimologije, ima niz dodirnih točaka s predstrukturalističkim i strukturalističkim razumijevanjem značenjskih promjena, a danas je razvila jasne metode kojima pristupa i tumači mehanizme koji dovode do promjena značenja.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti obilježja predstrukturalističkog, strukturalističkog i poststrukturalističkog pristupa tumačenju semantičkih promjena.
 2. Objasniti temeljne poveznice u pristupima semantičkim promjenama kroz tri lingvistička razdoblja.
 3. Objasniti što podrazumijeva naziv dijakronijska semantika kao suvremen model opisa semantičkih promjena (u okviru kognitivne lingvistike).
 4. Klasificirati temeljne metode dijakronijske semantike.
 5. Analizirati jezičnu građu uporabom metoda dijakronijske semantike.
 6. Usporediti sličnosti i razlike značenjskih promjena koje zahvaćaju srodne i nesrodne jezike.
 7. Utvrditi pravilnosti značenjskih promjena koje zahvaćaju srodne i nesrodne jezike.
 8. Samostalno prikupiti jezičnu građu i organizirati temeljne analitičke postupke dijakronijskog semantičkog opisa
 9. Stručno argumentirati u raspravama o dijakronijskoj semantici i općenito o značenjskim promjenama.
 10. Argumentirano procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu koja tematizira semantičke promjene na hrvatskom i engleskom jeziku.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar