Naziv
Makedonska književnost: Makedonski roman
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
131702
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati student(ic)e s razvojem romana u makedonskoj književnosti na primjeru reprezentativnih tekstova od sredine 20. stoljeća pa sve do novijeg datuma. Uz književnopovijesni pregled, cilj je i upoznati studente s osnovama analize romana.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i literaturom.
 2. Uvodno predavanje: Roman u makedonskoj književnosti
 3. Uvodno predavanje: Problemi periodizacije makedonskog romana i njegov tzv. „ubrzani razvoj”.
 4. Modernistički roman Dimitra Soleva - interpretacija romana "Pod užarenim nebom" (1957)
 5. Interpretacija romana "Pod užarenim nebom"
 6. Proza Živka Činga - interpretacija romana "Velika voda" (1971)
 7. Interpretacija romana "Velika voda"
 8. Magijski realizam Slavka Janevskog - interpretacija romana "Tvrdoglavi" (1969)
 9. Interpretacija romana "Tvrdoglavi"
 10. Povijesni roman Petre M. Andreevskog - interpretacija romana "Pirika" (1980)
 11. Interpretacija romana "Pirika"
 12. Tendencije u makedonskom romanu nakon 1991.
 13. Romani Goce Smilevskog - analiza romana "Razgovor sa Spinozom" (2006)
 14. Interpretacija romana "Razgovor sa Spinozom"
 15. Završni razgovor i sinteza.

Ishodi učenja
 1. Opisati razvoj romana u makedonskoj književnosti kroz različita književnopovijesna razdoblja
 2. Nabrojati kanonske makedonske romanopisce
 3. Opisati i analizirati kanonske i reprezentativne izabrane romane
 4. Primijeniti naučena književnoteorijska znanja na analizu drugih romana
 5. Prepoznati sličnosti i razlike u odnosu na razvoj romana u drugim južnoslavenskim književnostima
Metode podučavanja
Uz početni predavački dio na kojem će se studenti upoznati povijesnim razvojem makedonskog romana, naglasak će biti na analizama izabranih romana.
Metode ocjenjivanja
Eseji ili seminarski rad i usmeni ispit. Za usmeni ispit potrebno je pročitati sve romane iz popisa primarne literature i dva romana po vlastitom izboru.

Obavezna literatura
 1. Petre M. Andreevski, Pirika, Zagreb, 1983.
 2. Živko Čingo, Velika Voda, Zagreb, 2019.
 3. Slavko Janevski, Tvrdoglavi, Skopje, 1971.
 4. Dimitar Solev, Pod užarenim nebom, Zagreb, 1963.
 5. Goce Smilevski, Razgovor sa Spinozom, Zagreb, 2008.
Dopunska literatura
 1. Наташа Аврамовска, Травестија на усната историја: раскажувачкиот криптограм на Петре М. Андреевски, Скопје, 1999
 2. Вецко Домазетовски, Структуралните специфичности на македонскиот роман, Скопје, 1987.
 3. Христо Георгиевски, Македонскиот роман 1952-1982, Скопје, 1983.
 4. Борислав Павловски, Функцијата на магиското во прозата на Петре М. Андреевски, u: Во знакот на компаративното читање, Skopje, 2000, 166-178.
 5. Borislav Pavlovski, Priča o makedonskom romanu i Hrapeškovim vještinama, pogovor u: Ermis Lafazanovski, Hrapeško, Zagreb, 2010.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 7. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 8. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 27. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar