Naziv
Metodologija znanstvenog rada
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
47422
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati i usvojiti temeljne pojmove, probleme i metode metodologije znanosti i i povezanih područja. Samostalno i kritički primijeniti osnovne probleme i tehnike metodologije znanosti na vlastito studijsko područje.. Upoznati osnovne probleme filozofija pojedinih znanosti. Osposobiti se za primjenu naučenog u samostalnom kritičkom procjenjivanju temeljnih problema pojedinih filozofije znanosti, te moći oblikovati i argumentirati vlastiti stav prema istim.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Što je filozofija znanosti? Filozofija znanosti i povezana područja. Problem znanstvene metode.
 2. Logički temelji filozofije znanosti – Logika, znanstvene metode i dedukcija.
 3. Logički temelji – Logika sudova, sintaksa, semantika.
 4. Logički temelji – Logika predikata, sintaksa, semantika. Logička struktura znanstvenih zakona.
 5. Logička struktura znanosti: Znanstveni pojmovi, zakoni i teorije. Pozitivizam i logička rekonstrukcija znanosti.
 6. Problem znanstvenog objašnjenja – D-N model i njegove kritike.
 7. Struktura znanstvenih teorija: Aksiomatizacija teorija – primjeri, mogućnosti i ograničenja.
 8. Indukcija i induktivna logika. Deduktivna i induktivna logika. Pojam semantičke informacije i informativnost.
 9. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti
 10. Znanstveno otkriće, indukcija i vjerojatnost.
 11. Induktivna logika i vjerojatnost, neke filozofske interpretacije.
 12. Problem indukcije – od Humea do danas. Opravdanje indukcije.
 13. Problem demarkacije znanosti od pseudoznanosti. Bečki krug, Popper, suvremene kontraverze.
 14. Pitanje razvoja znanosti i znanstvenih teorija. Kuhn i znanstvene revolucije.
 15. Filozofija znanosti i društveno- humanističke znanosti. Završna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Upoznati i usvojiti temeljne pojmove, probleme i metode metodologije znanosti i i povezanih područja
 2. Samostalno i kritički primijeniti osnovne probleme i tehnike metodologije znanosti na vlastito studijsko područje
 3. Upoznati osnovne probleme filozofija pojedinih znanosti
 4. Osposobiti se za primjenu naučenog u samostalnom kritičkom procjenjivanju temeljnih problema pojedinih filozofije znanosti, te moći oblikovati i argumentirati vlastiti stav prema istim.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Zbirka odabranih tekstovi iz metodologije znanstvenog rada i uvoda u filozofiju znanosti (priredio D. Lauc)
Dopunska literatura
 1. Cohen, M./Nagel, E., Uvod u logiku i naučnu metodu. Beograd 1974. Nolt, J. Logic (SCHAUM’s Outlines). McGraw-Hill, 1998. Lauc/Šikić: Logika (2 i 3 dio)

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 22. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 25. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 27. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 28. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 29. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 30. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 33. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 34. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 35. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 36. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 40. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 41. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 42. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar