Naziv
Od Rima do Italije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
170514
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj predmeta je prikazati kako je Rim postupno osvajao teritorij na Apeninskom poluotoku u razdoblju rimske Republike. Studenti će se pritom upoznati s arheološkim materijalom koji je pronađen u gradovima koji su potpali pod rimsku vlast.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Apeninski poluotok u vrijeme osnutka Rima
 3. Jezici i najraniji natpisi na Apeninskom poluotoku.
 4. Etruščani - područje i gradovi (1)
 5. Etruščani - područje i gradovi (2)
 6. Etruščani - područje i gradovi (3)
 7. Latini i osnutak Rima
 8. Ratne kampanje Rima u 5. i 4. st. pr. Kr.
 9. Osvajanje južnog dijela Apeninskog poluotoka. Gradovi Velike Grčke.
 10. Gradovi Velike Grčke.
 11. Grčka Sicilija
 12. Keramika južne Italije i Sicilije
 13. Punski Ratovi
 14. Rimske ceste na Apeninskom poluotoku.
 15. Augustova podjela Italije na regije.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći usvojiti osnovne karakteristike gradova na području Apeninskig poluotoka prije uspostave Rimskoga Carstva.
 2. Studenti će moći povezati osvajanje novih područja i nastanak novih gradova s povijesnim zbivanjima u razdoblju Republike.
 3. Studenti će moći povezati i integrirati stečena znanja.
 4. Studenti će moći prepoznati i interpretirati karakterističan arheološki materijal svakog od područja s kojim će se na predavanjima upoznati.
Metode podučavanja
Predavanja s popratnim materijalom u vidu power point prezentacija.
Metode ocjenjivanja
Ocjena iz predmeta je na temelju rezultata ostvarenog u pismenom ispitu (nakon minimalno 80% prisustvovanja nastavi).

Obavezna literatura
 1. A Companion to the Archaeology of the Roman Republic
 2. Curti, Emmanuele; Dench, Emma; Patterson, John R., The Archaeology of Central and Southern Roman Italy: Recent Trends and Approaches JRS 86, London 1996, 170-189.
 3. T. J. Cornell, The conquest of Italy, u: Cambridge ancient history, Vol. VII/2, 351-391.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar